AJANKOHTAISTA

Inlook mukana syksyllä 2018 avautuneen Uuden Lastensairaalan rakentamisessa

Vuonna 1893 Suomeen perustettiin ensimmäinen lastensairaala, joka sittemmin nimettiin Lastenklinikaksi. Lastenklinikka on pitkän historiansa aikana toiminut useissa eri tiloissa ja edellisissä tiloissa Lastenklinikka on toiminut aina vuodesta 1946 saakka. Vanhat tilat eivät enää vastanneet nykypäivän tarpeita ja tarve uusille nykyaikaisille tiloille oli akuutti parhaan mahdollisen hoidon takaamiseksi pienille potilaille. Vanha lastenklinikka oli pieni ja tarkoituksiinsa sopimaton.

Uusi Lastensairaala pyrittiin suunnittelemaan pienten potilaiden näkökulmasta sekä mahdollisimman perheystävälliseksi. Uudet tilat helpottavat perheiden yhdessäoloa, mikä on todella tärkeää lapsen paranemisen kannalta. Uusien tilojen suunnittelussa on pyritty ajattelemaan pidemmälle, kuin vain ongelman korjaaminen ja uusilla tiloilla mahdollistetaankin uudet toimintatavat sekä tilojen muunneltavuus. Uuden Lastensairaalan rakennustyöt aloitettiin elokuussa 2014.
Uusi Lastensairaala-21

Inlookilla on vahva kokemus ja osaaminen vaativissa sairaalakohteissa, joissa yhdistyvät tekninen vaativuus, P1-puhtaus, tiukat aikataulut ja projektien suuri koko. Aikaisemmin olemme päässeet näyttämään osaamisemme muun muassa Kolmiosairaalaa, Syöpäsairaalaa, Naistenklinikkaa, Lastenklinikkaa sekä Meilahden Potilastornia rakennettaessa. Isoja sairaalakohteita olemme olleet rakentamassa myös muualla Suomessa –  muun muassa KYS:n, TYKS:n, TAYS:n ja Lohjan sairaalan rakennustöissä.

Uusi Lastensairaala-13

Uuden Lastensairaalan projektiin alettiinkin valmistautua jo hyvissä ajoin. Kuten edellisissä kohteissa, niin myös Uuden Lastensairaalan osalta lähdimme rakentamaan työmaaorganisaatiota työnjohdon kautta ja kokeneiden asentajiemme myötä. Alakattoprojektissa oli kaksi työnjohtajaa, Jukka Isotalo ja Ari Stigell. Asentajia oli projektissa mukana 10 – 15. Alakattoja asennettiin Uuteen Lastensairaalaan kaikkiaan yli 30 000 m2. Puulasiseiniä asennettiin muun muassa leikki-, potilas-, monitoimi- ja yleisiin tiloihin. Järjestelmälasiseinien osalta projektissa työnjohtajana toimi Joni Jääskö.

Uusi Lastensairaala-16

Esimerkillinen logistiikan hallinta ja työmaasuunnittelu SRV:n puolelta mahdollistivat toimijoiden saumattoman yhteistyön. Vaikka kohteen aikataulu oli erittäin haastava, saatiin alakattotyöt vietyä läpi erinomaisesti sekä laadullisesti että aikataulullisesti, kuten toteaa myös SRV Rakennus Oy:n työmaapäällikkö Matti Julin:

”Alakattojen suuren määrän sekä tiukan aikataulun takia sovittiin jo urakkaneuvottelussa, että alakattoasennuksia täytyy tulla työmaalla johtamaan vähintään yksi henkilö täyspäiväisesti. Sovitun mukaisesti, heti ensimmäisistä alakattoasennuksista lähtien, työnjohto oli joka päivä työmaalla - hyvin usein jopa kahden työnjohtajan voimalla. Tämä oli mielestäni yksittäinen suurin tekijä siihen, että alakattotyöt etenivät oikeassa paikassa, ajassa, järjestyksessä sekä hyvässä yhteistyössä tate-urakoitsijoiden kanssa ja valmistuivat laadullisesti sekä aikataulullisesti erinomaisesti sovitun mukaisesti - jopa etuajassa, niin kuin koko työmaa. Kun SRV:n puolesta pidettiin huolta siitä, että mestaa oli systemaattisesti ja ne olivat puhtaita muusta tavarasta, niin Inlookin hyvät ja kokeneet ammattimiehet kyllä huolehtivat siitä, että asennukset etenivät niin kuin sovittiin. Mielestäni Uuden Lastensairaalan alakattourakka oli malliesimerkki siitä, kuinka suuri ja haastava urakka voidaan hoitaa hyvällä yhteistyöllä pääurakoitsijan ja alakattourakoitsijan kesken hienosti maaliin.”

Uusi Lastensairaala-7

Katso lisää kuvia tästä!

Muut tiedot:

Rakennuttaja: Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaala

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto SARC Oy, pääsuunnittelijana Antti-Matti Siikala, Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy

Pääurakoitsija: SRV Rakennus Oy

Valmistumisvuosi: 2018


Palaa otsikoihin