Toimintatapa

LaatuOP Joensuu-40
Inlook Sisustus Oy:llä on käytössään laatukäsikirja, jota käytetään tukena jokaisessa projektissa oikean laadun takaamiseksi asiakkaalle. Lisäksi kullekin projektille tehdään työmaakohtainen laadunvarmistussuunnitelma. Jokainen työntekijämme mukaan lukien alihankkijat on sitoutunut työn virheettömään laatuun. Koulutamme henkilökuntaamme koko ajan laadun varmistamiseksi.

Työturvallisuus
Työturvallisuus on avainasia koko Inlook-konsernissa. Tavoitteena on 0-tapaturmaa kaikissa projekteissa. Konsernissamme on työturvallisuusorganisaatio, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin pohtimaan työturvallisuuskysymyksiä turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi järjestämme Inlook Sisustus Oy:ssä oman työturvallisuuskoulutuksen kerran vuodessa. Jokainen työntekijä perehdytetään huolellisesti tehtäväänsä ennen työn toimeksiantoa.

Ympäristö
Inlook Sisustus Oy pyrkii minimoimaan työmaan ja rakennuksen ympäristöhaitat ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöiän, korjattavuuden ja ympäristörasitukset. Lajittelemme jäteasemille toimitettavat jätteet YTV:n voimassa olevien jätehuoltomääräysten ja työmaaohjeiden mukaisesti.

Yhteiskuntavastuu
Inlook Sisustus Oy:n yhteisvastuuseen kuuluu rehellinen ja vilpitön toiminta sekä lakien ja määräysten noudattaminen. Olemme mukana Tilaajavastuu - Luotettava Kumppani-ohjelmassa, johon vaadimme myös alihankkijoitamme liittymään. Lisäksi yhtiöllä on RALA-pätevyys.