Tuotantoprosessi

Sähköstaattisessa maalausmenetelmässä jauhemaali sulaa ja kovettuu jatkuvassa prosessissa, minkä ansiosta pinnan laatu ja tasaisuus ovat tavanomaisia menetelmiä paremmat.


Tuotanto-1


GSB-sertifioiduilla lämpökovettuvilla polyesteripohjaisilla jauhemaaleilla aikaansaadaan alumiinipinnalle 60–120 mikrometrin lähes huoltovapaa pinnoite.

Jauhemaalauksen laatua valvotaan jokaisessa tuotantovaiheessa. Valvonnan piiriin kuuluvat esikäsittely, pulverointitekniikka, uunitustekniikka ja lopputuotteen laaduntarkastus. Inlookin omat laboratoriot mittaavat ja vertaavat maalien ominaisuuksia ja niiden kiinnittyvyyttä.

Prosessi on GSB- ja SFS 5795-laatujärjestelmien mukainen ja täyttää EN 12206-1-standardin mukaiset vaatimukset jauhemaalaukselle.

Altaiden kemikaalipitoisuuksista tehdään valvontaraportti päivittäin.

Tuotantoprosessissa syntyvät jätevedet käsitellään omissa laitoksissamme ja näin varmistetaan prosessin ympäristöystävällisyys.

Tuotteet maalataan välittömästi esikäsittelyn jälkeen, ja näin varmistetaan tuotteisiin paras mahdollinen jauhemaalauksen laatutaso sekä oikea-aikainen toimitusaika.

Maalattavan kappaleen enimmäiskoko on 7200 x 400 x 1500 mm (P x L x K).