Tuotanto-3Laatuajattelua - tekninen laatu

Inlook-maalaamot ovat mukana kansainvälisessä GSB Internationalissa (Gütegameningschaft für die Stückbesichtichtung von Bauteilen) ja kaikilla maalaamoillamme on GSB-Internationalin laatusertifikaatti.

GBS-laatusertifikaatin kuvaus

GSB International on ensimmäinen eurooppalainen laatuorganisaatio maalatuille alumiinituotteille niin jauhemaalaukselle kuin märkämaalaukselle rakennusteollisuuteen. GSB on perustettu vuonna 1976.

- GSB  on luotettava kumppani arkkitehdeille ja rakentajille
- GSB merkitsee jatkuvaa tarkastusta ja kehittämistä
- GSB luo laatuvaatimukset turvalliseen pinnan muotoiluun
- GSB Quality takaa, täydellistä laatua ja erinomaisia pinnoitteita

GSB-laatuvaatimusten alle on koottu Eurooppalaiset- ja ISO-standardit sekä omat, riippumattomat testausproseduurit laadun varmistamiseksi alumiinituotteille.

GSB-jäseniä on yli 170, joista suurin osa on Euroopassa ja Skandinaviassa, mukaan lukien Suomi, Viro, Liettua ja Venäjä, joissa myös Inlookilla on tuotantolaitokset.

Jäsenyys GSB Internationalissa tarkoittaa:GSB-logo

 -      hyväksyttyjen esikäsittelymenetelmien käyttöä

-        hyväksyttyjen pinnoitteiden käyttöä

-        säännöllistä tuotantoprosessin valvontaa ja dokumentointia

-        ulkopuolista tarkastusta, testausta ja valvontaa vähintään kahdesti vuodessa sekä tiivistä yhteistyötä ao. laitosten kanssa

Kaikki vaatimukset täyttävien jäsenten tulee noudattaa kansainvälisiä laatuvaatimuksia AL 631.

Nämä laatuvaatimukset perustuvat EN-, ISO-, ASTM- ja DIN- sekä SFS 5795-standardeihin.

Puolueettomat ja ilman ennakkoilmoitusta tapahtuvat testaukset akkreditoitujen ja sertifioitujen tutkimuslaitosten toimesta varmistavat teknisten sovellusten toimivuuden, esikäsittelyn, polttoprosessin ja tuotannon suorituskyvyn vaativimpienkin asiakkaidemme tarpeisiin.

Tuotannon ja laaduntarkastuksen dokumentit taltioidaan arkistoomme.

Laatuajattelua - toiminnallinen laatuVilnan-sertifikaatti

Inlookin maalaamot ovat jo vuosia tehneet määrätietoista työtään toiminnan kokonaislaadun parantamiseksi. Vilnan maalaamo sai ISO 9001 –laatusertifikaatin vuonna 2013 ja Tallinnan maalaamo 2014. Tallinnassa on sertifioitu sekä maalaamo- että ohutlevyliiketoiminta. Tämän lisäksi Vilnan maalaamolle myönnettiin GSB Internationalin toimesta teräksen ja sinkityn materiaalin maalaussertifikaatti neljäntenä yrityksenä Euroopassa.

Laadunhallintajärjestelmä on merkittävä kilpailutekijä menestyvälle yritykselle. Se pitää sisällään tarkoin koordinoituja toimenpiteitä organisaation suuntaamiseksi täyttämään kaikkien sidosryhmien tarpeita ja odotuksia. Laatujohtamisessa keskitytään tietojen dokumentointiin, asiakirjojen hallintaan ja raportointiin, joilla voidaan osoittaa ulkopuoliselle ja itselle laadunhallinnan tila yrityksessä. Laatuajattelu koskee koko organisaatiota, niin esimiehiä kuin työntekijöitä. Se on hallitun kasvun selkeä selkäranka.

Prosessimaisessa toimintamallissaBureau Veritas dokumentoidaan olennainen tieto. Säännölliset ja toistuvat auditoinnit auttavat selvittämään, miten organisaatio täyttää itselleen asettamansa kriteerit laadunvarmistuksessa. Ulkopuolisilla tarkastuksilla varmistetaan toiminnan taso. Inlookin laatusertifikaatin myöntäjä on Bureau Veritas.