Ota yhteyttä

Inlookin trendikatsaus 2022:Sisä­raken­tamisen tulevai­suuden näkymät toimisto­tiloissa

Lataa ilmainen yhteenveto sisärakentamisen trendeistä

Rakennusala on perinteisesti nähty konservatiivisena toimialana, jonka muutokset voivat olla hitaita. 2000-luvun megatrendit, kuten digitalisaatio ja erityisesti koronapandemia viime vuosina ovat kuitenkin vauhdittaneet rakennusalan kehittymistä ja luoneet sille aivan uudenlaisia vaatimuksia. Koronapandemian myötä myös työelämä itsessään on muuttunut. Tarve turvallisemmille työtavoille sekä etätyölle on haastanut yrityksiä pohtimaan toimintatapojaan. Etenkin toimistot ja niiden funktio nykymuodossaan ovat suurennuslasin alla.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa rakennusalan kannalta? Mitä se vaatii sisärakentamisen yrityksiltä? Tarvitaanko nykymuotoisia toimistoja enää ollenkaan? Vai voisiko niitä kehittää jotenkin?

OPAS: VIISI SISÄRAKENTAMISEN TRENDIÄ VUONNA 2022

Inlook Group Oy ja Taloustutkimus Oy ovat koostaneet yhteistyössä katsauksen vuoden 2022 sisärakentamisen trendeihin. Katsaus perustuu rakennusalan edelläkävijöiden, arkkitehtien, kiinteistönomistajien ja kiinteistökehitysyhtiöiden edustajien haastatteluihin sekä kyselytutkimuksen tuloksiin.

Katsauksen tuloksena syntyi yhteenvetona ”SISÄRAKENTAMINEN JA TOIMISTOTILAT MURROKSEN EDESSÄ – Viisi sisärakentamisen trendiä vuonna 2022”, joka tiivistää kerätyn tiedon helposti luettavan oppaan muotoon.

Lataa ilmainen opas täyttämällä allaoleva lomake

  Lähettämällä lomakkeen hyväksyt Inlookin tietosuojaselosteen.

  Tätä lomaketta suojaa Google reCAPTCHA, ja Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja sovelletaan.

  Lisää aiheesta

  Muunnel­tavuus

  Akustiikka

  Äänen­eristävyys

  Vastuul­lisuus

  Digitaa­lisuus

  Viime vuodet ovat osoittaneet, miten nopeasti maailma voi globaalilla ja yksityisellä tasolla muuttua. Koronapandemia loi uusia vaatimuksia monille toimialoille, eikä rakennusala ollut tässä suhteessa poikkeus. Rakennusalan yrityksistä Inlook on kuitenkin ollut innovatiivisen toimintatapansa ansioista erityinen hyvä sopeutumaan muutoksiin ja kasvamaan haasteistakin huolimatta. Syyt menestyksen takana ovat tuttuja Inlookin toimitusjohtajalle Arto Lehtoselle, joka on luotsannut yritystä vuosituhannen vaihteesta lähtien.

  Kun Lehtonen tarttui sisärakentamiseen erikoistuneen Inlookin ruoriin vuosituhannen vaihteessa, oli tulevaisuuden tavoitteista selkeä visio: Inlookilla halutaan kasvaa. Silloisen reilun 200 työntekijän yrityksen toiminta perustui Helsingin pääkonttorin ja yhden, Kuopiossa sijaitsevan aluekonttorin ympärille. Sittemmin muutosta ja kasvua on totisesti tapahtunut, sillä reilun 20 vuoden aikana Inlook on laajentunut valtakunnalliseksi sisäkattojen ja seinäjärjestelmien markkinajohtajaksi. Kotimaisten ja viimeisimpänä Ruotsissa tapahtuneiden yrityskauppojen sekä alueyksiköiden perustamisten avulla kasvanut yritys työllistää nykyään yli 500 ammattilaista.

  ”Palvelu- ja tuoterepertuaarimme on sellainen, jonka monistamisessa alueyksiköihin on onnistuttu erinomaisesti. Lähtökohtana on aina ollut se, että samat laadukkaat ratkaisut ovat saatavilla jokaisesta toimipisteestä, huolimatta siitä missä päin Suomea asiakas itse sijaitsee. Tällainen kokonaisvaltaisuus erottaa meidät kilpailijoista”, kertoo Lehtonen.

  Laajan mutta laadukkaan palvelu- ja tuotevalikoiman kehittäminen ei tapahdu hetkessä. Inlookin valikoimaa on vuosien saatossa täydennetty aina asiakaslähtöisesti kokemuksen kautta. Laatikon ulkopuolelta ajattelu, jopa mahdottomasta mahdollisen tekeminen, onkin muodostunut Inlookille elintavaksi.

  ”Kentällä meille tulee usein vastaan tilanteita, jossa projektin toteutus on vaatinut luovaa ongelmaratkaisua ja sellaisen tekemistä, mitä aiemmin ei ole tehty. Tällaisia ovat olleet etenkin erikoiskohteet, joiden arkkitehtoninen taso on korkea. Ammattilaisemme osaavat näissä tilanteissa kokemuksen kautta ehdottaa täysin uudenlaisia toteutustapoja, joista on myöhemmin saattanut tulla meille vakioratkaisuja”, Lehtonen sanoo.

  Kun toiminnassa on totuttu kehittämään täysin uudenlaisia ratkaisuja, on myös luonnollista, että katse kohdistuu tulevien haasteiden ja trendien ennakointiin.

  ”Inlookille on ollut aina ominaista, että pitkän kokemuksen luomia perinteitä kunnioitetaan, mutta samalla pyrimme myös kehittymään. Jatkuva parempien ratkaisujen kehittäminen on meille ominaista, joten toimintakentän ja sen tulevaisuuden tarkastelu tulee myös luonnostaan”, kertoo Lehtonen.

  Luontaisesti Innovatiivinen toimintatapa on ollut Inlookille enemmän kuin hyödyksi 2000-luvulla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana koetuista rakennusalan trendeistä Lehtonen nostaa esiin esim. muuntautuvuuden, jonka kasvanut tarve on näkynyt erilaissa projekteista aina kouluista toimistoihin.

  ”Siinä on ollut selkeää muutosta jo ennen koronaa, että tilojen neliötuotto halutaan selkeästi maksimoida. Halutaan tehdä sellaisia tiloja, jotka ovat muunneltavissa käyttötarpeiden mukaisesti. Toimistotilojen suhteen korona on vauhdittanut muutosta entisestään”, pohtii Lehtonen.

  Kaikki lähtee ihmisistä

  Inlookin perusarvoihin ovat toiminnan alusta asti lukeutuneet muun muassa toiminnan asiakaslähtöisyys ja korkea laatu. Puhuttiinpa näistä tuotteiden tai palveluiden yhteydessä, palaa Lehtonen jatkuvasti siihen, mikä Inlookin toiminnan ydin todella on: Ihminen. Työterveydestä, hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja laadukkaasta koulutuksesta huolehtiminen on ollut tuloksellisen toiminnan avain jo vuosikaudet ennen kuin esim. sosiaalisen vastuullisuuden termi nousi osaksi yrityskieltä.

  ”Meidän toiminnassamme henkilöstön terveys ja hyvinvointi, osaaminen ja yhteisöllisyys ovat kaikista tärkeimpiä asioita. Ei näin laadukkaaseen toimintaan pystyttäisi ilman näin osaavaa henkilökuntaa”, Lehtonen painottaa.

  Henkilöstön osaaminen on Lehtosen mukaan myös alku ja juuri sille, miksi Inlookin toiminta on kehittynyt sellaiseen innovatiiviseen, monipuoliseen muotoon, kuin se nykyään on. Parhaat ideat ja näkemykset tulevat henkilöstöltä, työkokemuksen kautta.

  ”Oikeastaan koen, että päivittäin käytännön työtä tekevien ammattilaisten näkemykset ovat konkreettisempia ja merkityksellisempiä kuin omani. Toki olen mukana päättämässä isoista linjoista ja kartoittamassa tulevaisuuden trendejä, mutta tekijät tietävät meillä parhaiten”, Lehtonen sanoo.

  20 vuoden aikana Lehtonen on ehtinyt nähdä niin hyviä kuin erittäin haastaviakin tilanteita. Silti hän tulee edelleen mielellään töihin joka päivä. Oman henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen ja kehittyminen on hänelle työn innostavinta antia.

  ”Yhteistyön kautta haasteistakin on aina päästy eteenpäin. Sitä kautta on paljon uskoa siihen, että menestymme jatkossakin – on halu kehittyä entisestään. Kyllä ne ovat ne ihmiset, joiden takia tätä työtä jaksaa ja haluaa tehdä.”

  Muuntojoustavuus (tai muunneltavuus) on yksi rakentamisen tulevaisuuden trendeistä. Sillä tarkoitetaan rakennuksen tai rakenteen kykyä joustaa sen käyttöiän aikana tapahtuviin tilojen käyttötarkoituksen muutoksiin. Muuntojoustavan rakennuksen elinkaari on pitkä ja kokonaiskustannus alhaisempi; rakennusta ei tarvitse purkaa ja rakentaa tilalle uutta, kun käyttötarve muuttuu. Kuulostaa hyvältä, mutta toteutuuko muuntojoustavuus todellisuudessa?

  Inlook Oy tunnetaan perustellusti sisärakentamisen mestarina. Yrityksen pitkän linjan kokemus ja ammattitaitoiset tekijät luovat innovatiivisia sisärakentamisen ratkaisuja haastaviinkin projekteihin. Myyntipäälliköt Harri Havukainen (seinäjärjestelmät) ja Kari Nurminen (sisäkatot) puhuvat vakaasti laadun puolesta ja uskovat, ettei sen merkitys tulevaisuudessakaan katoa.

  Inlookin toiminnassa muuntautuvuutta on huomioitu jo vuosien ajan. Tähän lukeutuvat muun muassa talotekniikan ja datayhteyksien muunneltavuus sekä mahdollisuus sijoittaa ryhmätilat ja hiljaiset tilat erikseen. Vuosien kokemus on osoittanut, että esimerkiksi Inlookin järjestelmäseinät ja lasiseinät ovat erinomainen ratkaisu työtilojen dynaamisuuden edistämiseksi.

  Järjestelmäseinät mahdollistavat myös tilan helpon muunneltavuuden. Inlookin yksi lähivuosien päätavoite onkin kehittää entistä monipuolisempia ratkaisuja tukemaan muuntautuvuutta.

  Edullisin vaihtoehto ei aina ole paras

  Kustannustehokkuus ja edullisimman mahdollisen ratkaisun löytäminen on lyönyt vahvasti leimansa rakennusteollisuuteen. Hankkeen urakoitsija voi valita käyttämänsä materiaalit ja ratkaisut, ja usein raha on ratkaisevassa asemassa. Hanke halutaan viedä päätökseen nopeasti ja ilman ylimääräisiä kuluja, mutta mitä seuraamuksia tällä ajattelulla on?

  ”Aiemmin arkkitehti suunnitteli kohteen ja urakoitsija toteutti sen suunnitelman mukaisesti. Nykypäivänä arkkitehdilta vaaditaan lujaa tahtoa viedä haluamansa ratkaisut ja materiaalit läpi, kun rakennusliike etsii edullisinta vaihtoehtoa. Inlook pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin, vaikka laatu tulee meillä aina ensimmäisenä”, kertoo Havukainen.

  Kun hintaa painetaan alemmas, laadusta joudutaan tinkimään. Tämä pätee niin materiaaleihin kuin itse työnkin laatuun. Halvalla harvoin saa hyvää. Hankkeissaan Inlook kohtaa usein muuntojoustavuustoiveita, mutta niiden toteuttamista hankaloittavat huomattavasti kiireessä ja epäsopivilla materiaaleilla tehdyt pohjatyöt ja edeltävät vaiheet. Tällöin mittatarkkuus ei toteudu, eikä seuraavia vaiheita voida toteuttaa muuntojoustavuuden ehdoilla. ”Jos lattiassa on silminnähtäviä korkeuseroja huoneiden välillä, on seinäjärjestelmiä vaikea siirtää eri tilojen tai kerrosten välillä”, huomauttaa Nurminen. Käytännössä tämä vaatii aina itse seinäjärjestelmien sovittamista jo olemassa oleviin rakenteisiin, ratkaisujen soveltamista ja pahimmillaan millintarkkaa hienosäätöä, joka on sekä kallista että työlästä. Näissä tilanteissa muuntojoustavuus on kaunis ajatus, mutta äärimmäisen vaikea toteuttaa käytännössä.

  Laatu ja kokonaisvaltaisuus kilpailuvaltteina

  Inlook ei tingi laadusta. Asiakkaan tarpeeseen vastataan parhaalla mahdollisella tavalla, ja etsitään yhdessä ihanteellisia ratkaisuja. Myös tarjousvaiheessa Inlook tarjoaa sisärakentamiseen täydellisen kokonaisratkaisun, markkinoiden laadukkaimmilla materiaaleilla ja täydellä takuulla. Ratkaisujen hintaan sisältyy valtavasti ammattilaisten kokemusta ja taitoa projektin jokaisessa vaiheessa. Lopputuloksella on aina laatutakuu – hommat hoidetaan sovitusti ja kerralla kuntoon. Lisäksi toimintatapa on rehellistä ja avointa, eikä viivan alle jyvitetä ylimääräisiä kuluja. Inlookin asiakkaat tietävät aina, mistä maksavat.

  Palveluiden hintarakenteen ymmärtäminen ei ole aina helppoa ja siksi myös parhaiden ratkaisujen löytäminen voi olla haastavaa. Havukaisen ja Nurmisen mukaan Inlookin työtä tehdään ihmiseltä ihmiselle, ja keskusteluyhteys arkkitehdin tai suunnittelijan kanssa on olennainen osa toimintaa. Kasvotusten on helppoa verrata eri tarjouksia tai vaihtoehtoja, ja ymmärtää mistä hinta muodostuu. Inlookin toimipisteissä Helsingissä, Kuopiossa, Vaasassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa pääsee tutustumaan tuotteisiin käytännössä. Eri materiaaleja voi tunnustella ja toiminnallisuuksia havainnoida demotiloissa. Usein vasta ratkaisujen näkeminen niiden oikeassa käyttötarkoituksessa auttaa ymmärtämään niiden monimuotoisuutta ja käytettävyyttä. Vaikkapa seinän ääneneristävyyden ymmärtää vasta, kun huomaa käytännössä miten vähän ääntä toiselta puolelta todellisuudessa kuuluu. Tarvittaessa Inlook auttaa myös speksien laatimisessa.

  Inlookin toiminnassa tärkeintä on vastata asiakkaan tarpeeseen mahdollisimman hyvin. Toimintatapa vaatii runsaasti innovatiivisuutta, sillä vakioidut tuotteet eivät aina vastaa asiakkaan tarvetta. Tällöin sisärakentamisen mestarilta kysytään luovuutta ja ratkaisukeskeistä ajattelua. Kokeneet ja ammattitaitoiset työntekijät osaavat soveltaa ratkaisuja erilaisiin kohteisiin ja varmistavat hyvän lopputuloksen.

  Laatu ja ammattiylpeys tekevät Inlookista kumppanin, joka vastaa tarpeeseen haastavimmassakin hankkeessa.

  Yritysmaailmassa vastuullisuus liittyy moneen asiaan. Rakennusalan yrityksen tulee toimia vastuullisesti niin ympäristön, turvallisuuden, laadunhallinnan kuin kestävien materiaalivaihtoehtojenkin osalta, sosiaalista vastuuta unohtamatta. Parhaimmillaan vastuullisuus lähtee yrityksen arvoista ja näkyy kokonaisvaltaisesti sen toimintatavoissa.

  Sisärakentamisen pitkän linjan asiantuntija Inlook on perheyhtiö, joka tänäkin päivänä, 55 vuotta perustamisensa jälkeen, pohjaa toimintansa samoille arvoille kuin alussa. Yrityksen perusarvoja ovat henkilöstön arvostus, ammattiylpeys, edelläkävijyys, ja asiakaslähtöisyys. Yritystä johdetaan edelleen perheestä käsin, ja perustaja Erkki Hiltusen lapsenlapset Nanni ja Ilmari Hiltunen ovat olleet mukana hallituksen toiminnassa vuodesta 2016 asti.

  ”Inlookin arvomaailma perustuu pitkälti laatuun; asiat tehdään kerralla kunnolla ja hyvin. Perinteitä kunnioitetaan ja niiden pohjalta suunnataan katse tulevaisuuteen”, kertoo Ilmari Hiltunen.

  Inlook Groupissa vuonna 2018 toteutetun vastuullisuusläpikäynnin myötä vastuullisuutta alettiin yhtiössä tarkastella systemaattisemmin. Nanni Hiltusen mukaan yrityksessä havahduttiin huomaamaan, että monia asioita on tehty alusta lähtien oikein ja vastuullisuuden periaatteita noudattaen. Raportti vahvisti, että vastuullisuus on vahvasti osa Inlookin arvomaailmaa ja toteutuu tietyissä asioissa pitkälti luontaisesti.

  Laatu rakentuu ihmisten varaan

  Inlookin menestyksen kiistaton tekijä on henkilöstö. Hiltusten tahtotila on pitää hyvät tekijät talossa koko työuran ajan. Sosiaaliseen vastuuseen liittyvät sekä henkilöstön terveys, viihtyvyys työssä, kehitys- ja koulutusmahdollisuudet että tapaturmariskien minimointi. Läpinäkyvyys on osa henkilöstön arvostusta; asioista pitää tiedottaa ja keskustella avoimesti. Johto kokee vastuuta työntekijöistään ja heidän hyvinvoinnistaan.

  ”Ihmiset takaavat yrityksen menestyksen. Me haluamme näyttää, että edustamalla omia arvojamme ja toimimalla eettisesti oikein voimme tehdä porukalla hyvää tulosta ja edesauttaa kestävää kehitystä”, sanoo Ilmari Hiltunen.

  Inlookille on tärkeää pysyä perheyrityksenä sanan varsinaisessa merkityksessä. Pääomistajat ovat sitoutuneet yhtiöön ja haluavat jatkaa sen kehittämistä sukupolvesta toiseen.

  Inlookin kilpailuetu markkinoilla perustuu pitkäikäiseen yhteistyöverkostoon. Pitkäaikainen, taitavista ammattilaisista koostuva yhteistyöverkosto mahdollistaa sen, että asiat hoidetaan kerralla kuntoon ilman turhaa säätöä.

  Mahdolliset ongelmatilanteet asiakastyössä kohdataan avoimesti ja Inlook kantaa vastuun työstään. Tämä vaatii suoraselkäisyyttä ja ammattiylpeyttä, mutta vastaavasti rakentaa luottamusta, joka kestää myös mahdolliset ongelmatilanteet.

  Kohti tulevaa

  Vastuullisuus on keskeinen teema Inlookin uudessa strategiassa, ja sidottu myös toimivan johdon tavoitteisiin. Kierrätys on jo pitkään ollut osa Inlookin toimintaa, ja nyt erityisesti ympäristövastuun huomioimista kehitetään eteenpäin. Omien tuotteiden ympäristövaikutuksia tullaan käsittelemään osana yritystoiminnan kokonaisarviointia.

  Kehitys on Inlookilla jatkuvaa ja liittyy vahvasti edelläkävijyyteen. Jatkuvan kehityksen periaate nähdään korkean laadun takeena ja tapana palvella asiakasta yhä paremmin. Toisaalta samanaikaisesti markkinan standardit ja laatuvaatimukset kasvavat. Inlook haluaa myös tulevaisuuden toimintaympäristössä olla se, joka pystyy toimimaan asiakkaan ja markkinoiden ehdoilla ja edistämään uudenlaisia ratkaisuja. Näissä ratkaisuissa elinkaariajattelun merkitys kasvaa jatkuvasti.

  ”Inlook on oman alansa edelläkävijä ja rautainen ammattilainen; meidän tulee tarjota asiakkaillemme vastauksia ja ratkaisuja tarpeisiin pyytämättäkin. Näiden ratkaisujen tulee samanaikaisesti olla kilpailukykyisiä, kustannustehokkaita ja vastuullisia. Ympäristöystävällisyys ei ole poikkeuksellista luksusta vaan osa toimivaa ratkaisua”, kuvailee Nanni.

  Toiminnassaan Inlook pyrkii tarjoamaan asiakkailleen myös luotettavaa tietoa ja työkaluja omien päätösten tekemiseen. Esimerkiksi ympäristösertifikaatit auttavat asiakasta tekemään sekä tarpeenmukaisia että ympäristöystävällisiä valintoja. Rakennusalaa pidetään yleisesti ottaen konservatiivisena, mutta Inlookille tämä on etu; vastuullisuuteen sitoutumalla ja siten edelläkävijyydellä on mahdollista erottautua kilpailijoista. Tulevaisuuden ratkaisuja Inlook lähtee etsimään myös globaaleilta markkinoilta.

  Tulevaisuudessa Inlook haluaa olla toimija, joka vie koko rakennusalaa vastuullisempaan suuntaan. Vastuullisuus halutaan huomioida kaikessa toiminnassa ja olla sisärakentamisen edelläkävijä, joka johtaa omalla esimerkillä; konkreettisilla teoilla, jotka näkyvät niin omalle henkilöstölle kuin asiakkaillekin. Lujalla arvopohjalla seisten tehdään tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja ja innovaatioita.

  Digitaalisuus on tämän päivän muotisana, joka on vallannut jalansijaa myös rakennusalalla. Mutta mitä digitaalisuus parhaimmillaan on, ja miten sen kehitys jatkuu? Kuka oikeastaan hyötyy digitaalisuudesta?

  Henri Rissasen ura Inlook Oy:llä alkoi jo 18 vuotta sitten, ja tällä hetkellä hän työskentelee työpäällikkönä. Alakattoihin erikoistuneena Rissanen vastaa henkilöresurssien jakamisesta työmailla sekä työmaiden tukemisesta päivittäisessä työssä. Digitaalisuus on monin tavoin läsnä hänen työarjessaan.

  Digitaalisuuden monet kasvot

  Yleismääritelmänä voidaan sanoa digitalisaation tarkoittavan sitä, että tietotekniikkaa hyödynnetään yhä enemmän arkielämän järjestämisessä. Digitalisaatio tuo arkeen helpotusta ja on nykypäivänä läsnä enemmän kuin huomaammekaan. Työelämässä näkyvin ero on siinä, että ennen paperilla käsitellyt työt ovatkin nyt pääsääntöisesti tietokoneella. Rakennusalalla tämä pätee yhtä lailla sopimusasioiden hoitamiseen, piirustuksien katseluun, tietomalleihin, tai laatu- ja itselleluovutus-dokumenttien tekoon.

  Digitaalisuus helpottaa ja nopeuttaa arkea niin asiakkaan kuin suunnittelijankin näkökulmasta. Työ tehostuu, kun hankkeen eri osapuolet voivat yhtäaikaisesti käyttää jaettua tietomallia, jossa ratkaisut näkee muutamalla klikkauksella selkeämmin kuin usealle eri paperille tulostettuna. Samanaikaisesti virheiden mahdollisuus vähenee. Digitaalisuudesta hyötyvät kaikki hankkeen osapuolet.

  ”Vielä toistaiseksi digitaaliset tietomallit eivät ole tavoittaneet yhtä merkittävää kohderyhmää; työmaa-asentajia. Vaikka hankkeen toimihenkilöillä on lähes poikkeuksetta pääsy tietomalliin, se ei auta tosipaikan tullen asennusvaiheessa”, huomauttaa Rissanen. Kaikki merkit kuitenkin osoittavat, että tulevaisuudessa tähänkin tullee muutoksia.

  Tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet

  Digitaalisuus on tämän päivän ja tulevaisuuden trendi, eikä sen kehitys ole vielä elinkaarensa päässä. Digitaalisten suunnittelutyökalujen kehittyminen tulee tuomaan rakennusalalle tulevaisuudessa lisäarvoa yhä enenevässä määrin. Tietomallien tarkkuus kasvaa koko ajan, ja käyttökustannukset ovat laskeneet. Mallintaminen ja määrälaskenta vaativat vielä toistaiseksi maksulliset lisenssit, mutta ilmaisia ohjelmia on jo runsaasti saatavilla. Lisäksi pääurakoitsijan lisenssin kautta hankkeen eri toimijat pääsevät tietomalleihin tarvittaessa. Siinä missä ennen vaadittiin huipputehokkaan tietokoneen suorituskykyä, riittää nykypäivänä kännykkä.

  ”Tietomallien kehitys vaatii myös reaaliaikaisuutta. Toistaiseksi kaikkia muutoksia ei viedä tietomalliin, mikä vähentää sen käytettävyyttä. Esimerkiksi näkyvien pintojen runkorakenteiden saaminen osaksi tietomallia helpottaisi myös työmaiden työvaiheita”, kuvailee Rissanen.

  Osaajia alalla riittää. Erityisesti nuorempi sukupolvi on hyvinkin digivalistunutta, ja ottaa sujuvasti haltuun erilaisia ohjelmia. Alan koulutukset huomioivat erityisen hyvin digiyhteiskunnan tarpeita, ja myös täydentävää ja lisäkoulutusta vanhemmille osaajille löytyy. Digitaalisuus näkyy kaikilla aloilla ja sen osaamista kysytään yhä enemmän.

  Inlook on mukana hankkeessasi

  Digitaalisuus on vahvasti osana myös Inlookin toimintaa. Arkkitehtien suosimiin materiaalipankkeihin on jo viety mm. lasiseinätuotteita, joita suunnittelijat voivat käyttää ja hyödyntää malleissaan. Tätä kautta ne myös varmimmin päätyvät itse kohteeseen. Inlookille on tärkeää panostaa suunnittelijoiden työn sujuvuuteen. Siksi Inlook tarjoaa suunnittelijoille ilmaisia BIM-malleja Revit-, AutoCAD- ja ArchiCAD-ohjelmiin. Inlookin ProdLib-tuotekirjaston lähtökohtana on luoda helppokäyttöiset ja käyttäjäystävälliset Revit- ja Archicad-tiedostot Inlookin järjestelmälasiseinistä. Laaja tuotekirjasto tekee suunnittelusta sujuvaa.

  Inlookilla suhtaudutaan Rissasen mukaan hyvin avoimesti digitalisaatioon ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin. Yrityksen johto rohkaisee vahvasti uusien työkalujen ja tehokkaampien työskentelytapojen käyttöönottoon, ja nuoremmat kollegat opastavat mielellään kokeneimpia konkareita ohjelmien käytössä. Digitalisaation ja yhteisten tietomallien tarjoamat edut ovat kiistattomia; työ on nopeampaa, tarkempaa ja sujuvampaa. Ratkaisukeskeisyys ja asiakkaan etu painavat vaakakupissa.

  Inlook uskoo vahvasti yhteistyön ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkitykseen, nyt ja tulevaisuudessa. Yksikään tietomalli ei poista tarvetta keskustella, pohtia yhdessä, ja etsiä parhaita mahdollisia ratkaisuja. Kumppanuuden merkitys ei tule katoamaan tulevaisuudessakaan.

  Toimistorakentaminen ja tilantarpeet ovat murroksessa; muuttuneet työelämän standardit tulevat vaikuttamaan vahvasti toimitilojen muotoon ja määrään. Etätyön vakiintumisen myötä useat yritykset ovat päätyneet pohtimaan toimistotilojen merkitystä ja kustannustehokkuutta. Akustiikka ja ääneneristys ovat merkittävässä roolissa tulevaisuuden toimistoa rakennettaessa.

  ”Ensin oli koppi. Siitä siirryttiin isoihin avokonttoreihin, ja koronapandemian myötä uudelleen koppeihin. Tulevaisuuden toimisto tulee olemaan monikäyttötila, joka yhdistelee pienten koppien ja avoimien työtilojen parhaita puolia”, kuvailee Inlookin myyntipäällikkö Kari Nurminen toimistorakentamista. Nurmisen kollega ja Inlookin tuotepäällikkö Tuomas Koskinen komppaa: ”Nyt tarvitaan monipuolisia työtiloja erilaisiin tarpeisiin, ja työn luonne, kuten esimerkiksi sen luottamuksellisuus, ratkaisee tilojen lopullisen rakenteen. Vaikka avokonttori helpottaa välitöntä vuorovaikutusta, on myös yksityisille keskusteluille oltava paikkansa.” Miehiä on helppo uskoa; Koskisen ja Nurmisen yhteensä 49 vuoden kokemus sisärakentamisen ratkaisuista riittää vakuuttamaan.

  Viime vuosina toimistorakentamisessa on enenevässä määrin alettu kiinnittää huomiota sekä akustiikkaan että ääneneristykseen, ja niiden suora vaikutus sekä työtehoon että työntekijöiden viihtyvyyteen tunnistetaan. Monissa hankkeissa onkin jo mukana akustinen suunnittelija, joka huomioi alusta alkaen akustiikan ja ääneneristyksen tarpeet.

  Akustiikan ja ääneneristyksen ratkaisut

  Akustiikkaa ei huomaa – paitsi jos sitä ei ole. Keskittymistä vaativat tehtävät eivät onnistu tehokkaasti tilassa, jossa kaikuu, tai ärsykkeitä on aisteille liikaa. Akustiikkaan panostaminen auttaa lisäämään työhyvinvointia, työssä onnistumista sekä työtehon ylläpitoa.

  Sisätiloissa suurin akustoiva pinta on alakatto, sillä siihen on helppo sisällyttää vaimentavaa pintaa kuten akustovillaa. Toisaalta myös kokolattiamatot ovat yleistyneet, ja niiden laatu on viime vuosina parantunut Koskisen mukaan huomattavasti. Nykyiset materiaalivaihtoehdot eivät pölise tai muutenkaan aiheuta terveysriskejä, ja lisäksi paloista kootun kokolattiamaton voi uusia osissa tarpeen mukaan.

  Avotoimistot ja etätyön lisääntyminen ovat luoneet tarpeen hiljaisille tiloille, joihin voi vetäytyä työskentelemään tai käsittelemään asioita tietoturvallisesti. Ääneneristävyys on ollut keskeinen trendi toimisto- ja liiketiloissa jo pitkään. Yleisen ääneneristävyyden lisäksi yksittäisten hiljaisten ja turvallisten tilojen tarve on lisääntynyt entisestään. Järjestelmälasiseinät on suosittu ratkaisu toimistotiloissa, sillä tarvittava ääneneristävyys on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti ja tyylikkäästi. Inlookin järjestelmälasiseinissä voidaan käyttää erityyppisiä laseja, riippuen halutusta ääneneristysarvosta. Myös seinäakustiikkaan löytyy paljon erilaisia tuotteita ja materiaaleja.

  Kokeneen tekijän kanssa parhaaseen lopputulokseen

  Akustiikan ja ääneneristyksen näkökulmasta toimivat toimistotilat syntyvät monen osapuolen yhteistyössä. Hankesuunnittelu alkaa rakennuttajan pöydältä, ja hän valitsee arkkitehdin lisäksi hankkeelle akustisen suunnittelijan. Hankkeen pääurakoitsija puolestaan valitsee aliurakoitsijan, joka vastaa käytetyistä ääneneristyksen ja akustiikan ratkaisuista arkkitehdin ja akustikon suunnitelmien mukaisesti.

  ”Kun kohteesta halutaan pitkäikäinen, terverakenteinen ja laadukas, ei osaavien toimijoiden valintaa voi kylliksi korostaa eikä kustannussäästöjä laskea lyhytnäköisesti”, muistuttaa Nurminen.

  Viime vuosina Inlook on erityisesti panostanut ääneneristyksen parhaisiin ratkaisuihin, ja tutkimus ja mittaus ovat tärkeä osa yrityksen tuotekehitystä. Äänilaboratoriossa Inlook testaa lasiseinien ja seinäjärjestelmiensä ääneneristävyyttä. Yritys on ollut toimistorakentamisessa mukana vahvalla otteella jo yli 50 vuoden ajan, ja ymmärtää käytännön oppien kautta myös tulevia tarpeita. Akusti­sissa ratkaisuissaan Inlook hyödyntää monipuolisesti eri materiaaleja, jolloin tiloista on mahdollista suunnitella luovasti erilaisia. Tuotevalikoima on laaja, ja toimipisteet palvelevat ympäri Suomen. Oma asentajaverkosto takaa laadun ja työllistää Suomessa.

  Onnistunut hanke kannattaa luottaa ammattilaisen käsiin.

  Tietoa Inlookista

  Inlookille kehittyminen ja jatkuva tulevaisuuden monitorointi on elinehto. Jo lähes 60 vuoden kokemuksella alasta tiedetään, että vierivä kivi ei sammaloidu. Siksi Inlookin toiminta pohjaa innovatiivisuuteen ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Uusien innovaatioiden kautta projekteista voidaan tehdä sujuvampia, turvallisempia ja kustannustehokkaampia. Yhtä köyttä vetämällä voidaan luoda parempaa huomista.

  Ota yhteyttä

  Koskipa asiasi mitä tahansa, autamme sinua mielellämme. Täytä lomake, ja olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

   Lähettämällä lomakkeen hyväksyt Inlookin tietosuojaselosteen.

   Tätä lomaketta suojaa Google reCAPTCHA, ja Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja sovelletaan.