Inlook Sisustus
Ota yhteyttä

Sinulla on projekti. Meillä on siihen ratkaisu.Inlook sisustus

Kun tavoitteena on sujuva projekti, on parasta antaa vetovastuu kokeneelle, luotettavalle toimijalle. Inlook Sisustus Oy on erityisesti korjausrakentamisen pääurakointiin erikoistunut palveluyritys, jolla on vahva, yli 20 vuoden laaja-alainen kokemus alalta.

Kaikki tarvitsemasi maan johtavalta tekijältä

Me Inlookilla haluamme, että rakennusprojektisi sujuu jouhevasti ja kustannustehokkaasti – pysyen aikataulussaan. Siksi hoidamme urakat kerralla kuntoon, aina suunnittelutyöstä toteutukseen asti. Pitkä kokemuksemme ja vahva asemamme alalla varmistaa sen, että pystymme ennakoimaan projektin kulkua ja varmistamaan sille sujuvimman toteutuksen.

Kun vastuu projektista keskitetään yhdelle tekijälle, muuttujat vähenevät ja projekti kulkee luotettavammin ja sujuvammin. Meillä Inlook Sisustuksella on vahva kokemus kaikista pääurakointiprojektin osa-alueista – aina suunnittelun ohjauksesta toteutuksen rakennusteknisiin- sekä LVIS töihin asti. Laaja palveluvalikoimamme kattaa niin korjausrakentamisen, pääurakoinnin, sisäilmarakentamisen kuin vaativien erikoiskohteiden saneerauksetkin. Projektin onnistumista vahvistaa myös laaja yhteistyöverkostomme – yli 20 yhteistyövuotta kumppaneiden kanssa varmistaa sen, että käytännön työ sujuu mutkattomasti.

Mitä tarjoamme

Pää­urakointi

Hoidamme varmalla kokemuksella työmaiden vetovastuun ja vastaamme kaikista pääurakoitsijalle kuuluvista vastuista ja velvoitteista. Pääurakoita laskiessa vastaamme mielellämme kaikista projektin osa-alueista rakennusteknisistä töistä LVIS-töihin.

Korjaus­rakenta­minen

Vuosien kokemuksella hiotut palvelumme kattavat rakennus- ja taloteknisen urakoinnin kaikki osa-alueet. Toteutamme esimerkiksi toimisto-, liike- ja julkisten tilojen korjaussaneeraukset luotettavasti ja asiakkaan tarpeita kunnioittaen. Erikoisosaamisemme kohdistuu vaativiin, arkkitehtuurillisiin ja suojeltuihin kohteisiin. Lisäksi sisäilmakorjaukset kuuluvat vahvuuksiimme.

Projektin­johto­urakointi

Toimimme tiiviisti yhdessä rakennuttajan kanssa vieden projektin valmiiksi suunnittelun ohjauksesta toteutuksen kautta luovutukseen. Näin voimme parhaiten hyödyntää kokemustamme olemalla mukana jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Puite­sopimus­urakointi

Asiakas on meille aina enemmän kuin osiensa summa. Pitkäaikaiset, luottamukseen perustuvat asiakkuudet ovat siksi toimintamme ytimessä. Monien vuosien yhteistyötä on tehty muun muassa Staran, Helsingin Yliopiston sekä useiden kuntien ja kaupunkien kanssa.

Toimintamallimme

Inlook Sisustus Oy on korjausrakentamiseen erikoistunut palveluyritys. Palvelumme kattavat rakennus- ja taloteknisen urakoinnin kaikki osa-alueet, mukaan lukien kaluste- ja laitehankinnat. Lisäksi toteutamme pääurakoitsijana liike- ja julkisten rakennusten erilaiset sisärakennusprojektit aina asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti. Olipa kyseessä korjaus- tai uudiskohteiden rakennusprojekti, takaamme sen, että projekti toteutuu sujuvasti ja ajallaan.

Vahva osaaminen, vahvat verkostot

Olipa tarpeesi mikä hyvänsä, me pystymme vastaamaan siihen. Oma taitava asentajakuntamme koostuu pääasiassa kokeneista rakennusalan monitaitureista, timpureista. Toimintamme luotettavuutta vahvistaa lisäksi vankka alihankintaverkostomme. Pitkäaikaisia kumppaneita löytyy taloteknisten alojen lisäksi myös muista erikoisosaamista vaativista rakennusteknisistä töistä. Emoyhtiömme Inlook-konserni tarjoaa meille vahvan tuen oman materiaalipalvelun, julkisivu-urakoinnin sekä järjestelmä- ja väliseinien puolelta. Inlookin erityisosaamiseen kuuluu myös oma sertifioitu jauhemaalauspalvelu.

Ratkaisuja nykyajan haasteisiin

Viime vuosien rakennusalan megatrendit ovat haastaneet yrityksiä vastaamaan muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin yhä rivakammin, laadusta tinkimättä. Nykypäivän rakennusprojekteissa ketteryys ja muuntautuvuus ovatkin siksi avainasemassa. Inlook Sisustuksen toiminta on aina ollut ennen kaikkea asiakaslähtöistä. Vuosien kokemus on opettanut meitä ennakoimaan tulevia trendejä ja huomioimaan ne asiakastyössämme. Projektin keskittäminen yhdelle kokeneelle tekijälle on avain vaivattomuuteen.

Mistä meidät tunnetaan

Laatu

Projektien kulun ja lopputuloksen korkea laatu on meille ensisijaisen tärkeää. Projektien eri osa-alueiden korkeaa laatua ylläpidetään noudattamalla laatukäsikirjamme linjauksia. Lisäksi projekteille laaditaan työmaakohtainen laadunvarmistussuunnitelma. Korkean tason ylläpitäminen on kunnia-asia myös työntekijöillemme ja alihankijoillemme, jotka ovat sitoutuneet virheettömään työn laatuun.

Työturvallisuus

Työturvallisuus on avainsana koko Inlook-konsernin toiminnassa. Tavoitteenamme projekteissa on aina nolla tapaturmaa. Konsernimme työturvallisuusorganisaatio kokoontuu säännöllisin väliajoin käsittelemään työturvallisuuskysymyksiä turvallisuuden parantamiseksi.

Ympäristövastuu

Minimoimme työmaan ja rakennuksen ympäristöhaitat ottamalla tuotteita valitessamme huomioon niiden käyttöiän, korjattavuuden ja ympäristörasitukset. Lajittelemme jäteasemille toimitettavat jätteet YTV:n voimassa olevien jätehuoltomääräysten ja työmaaohjeiden mukaisesti.

Yhteiskuntavastuu

Noudatamme toiminnassamme lakeja ja määräyksiä. Olemme mukana Tilaajavastuun Luotettava kumppani -ohjelmassa, johon edellytämme myös alihankkijoidemme kuuluvan. Lisäksi yhtiöllämme on RALA-pätevyys, joka on puolueeton tae osaamisestamme, vastuullisuudestamme sekä luotettavuudestamme.

Missä projekti – siellä mekin

Olipa projektisi missä päin Suomea tahansa, Inlook on aina lähelläsi. Inlook Sisustus urakoi ja palvelee laajasti ympäri Suomea aina luotettavasti aikataulujen mukaisesti. Sinun ei tarvitse siis huolehtia etäisyyksistä, sillä me autamme hoitamaan urakkasi kerralla kuntoon.

Tiimimme

Inlook Sisustuksen tiimi on valmiina auttamaan sinua tarpeittesi mukaan. Alla olevasta linkistä löydät tarvitsemiesi henkilöiden yhteystiedot. Ota meihin rohkeasti yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella!

Referenssit

Saneerauskohteet

Kela päätalo

Inlook Sisustus Oy toimi Kela Päätalon tilamuutosten pääurakoitsijana Nordenskiöldinkatu 12:ssa Helsingissä. Rakennus on valmistunut vuonna 1956 ja sen on suunnitellut Alvar Aalto. Kela Päätalo on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, suojeltu rakennuskohde. Saneerauksen toteutuksessa tuli kiinnittää erityistä huomiota toteutuksen laatuun ja kiinteistön suojeluun.

HUS Biomag

Inlook Sisustus Oy toimi pääurakoitsijana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tilaamassa rakennusluvan alaisessa hankkeessa. Hankkeessa saneerattiin HYKS:n aivojen ja sydämen tutkimuskeskuksen BioMagin henkilöstö- ja toimenpidetilat. Inlook Sisustus Oy toimitti kohteeseen kaikki sisärakenteet pintoineen epoksilattioita myöten.

Museoviraston suojellut kohteet

Inlook Sisustus Oy on toiminut pääurakoitsijana useassa kulttuurihistoriallisesti merkittävässä ja museoviraston suojelemassa kohteessa. Tällaiset kohteet vaativat vankkaa kokemusta ja erityisen huolellista suunnittelua ja toteutusta kohteen arvon säilyttämiseksi. Suojeltujen kohteiden urakoista esimerkkejä ovat mm. Helsingin vankilan pohjoisen selliosaston perusparannus, Kelan Päätalon tilamuutokset sekä Helsingin Energian toimistosaneeraus.

Fimea, Tilkanmäen kampus

Tilkanmäen kampukselle toteutettiin vanhan rakennuksen peruskorjaus Fimean toimintoja varten. Rakennushankkeissa tavoitteena olivat tehokkaat, toimintoja tukevat työtilat sekä terveellinen ja turvallinen työympäristö. Inlook Sisustus Oy vastasi projektissa peruskorjauksesta pääurakoitsijan roolissa. Raakapintapuruista alkaen kaikki sisävalmistustyöt kuuluivat urakkaan, jonka lisäksi ohjattiin alistettuja sivu-urakoitsijoita.

Uudisrakennuskohteet

Keravan avovankila

Keravan avovankilan mittavassa uudisrakennusprojektissa Inlook Sisustus Oy toimi sisätilojen sisävalmistusurakoitsijana. Urakassa Inlook Sisustus Oy vastasi kaikista sisätilojen rakenneteknisistä töistä runkovaiheen jälkeen. Laajan n. 2000m2 kohteen haasteeksi osoittautui kaareva rakenne sekä teräksen, puun ja betonin yhdistelmä rungossa. Kohteeseen asennettiin pintalattioiden, väliseinien ja alakattojen lisäksi mm. siirtoseiniä, satoja metrejä kaarevaa koivurimaseinää, sauna sekä Rockfon Mono -akustiikkakattoja.

Vuosisopimuskohteet

Vuosisopimusurakointi on tärkeä osa Inlook Sisustus Oy:n toimintamallia, se mahdollistaa joustavan ja nopean tavan toteuttaa projekteja. Vuosisopimusten kautta toteutamme projekteja esimerkiksi tavoitehinta-, kattohinta- ja laskutyöurakan muodossa. Kumppaneitamme ovat olleet muun muassa Eduskunta, Stara, Espoon kaupunki, RISE ja Vihdin kunta.

Asiakkaidemme suusta

Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin ja sovitut työt on tehty ammattitaitoisesti ja sovitussa aikataulussa – Ari

Työt tehtiin siististi ja aikataulussa. Asentajat olivat ammattitaitoisia ja tarvittaessa myös joustavia. Työnjohto hoiti myös oman tonttinsa hyvin – Jonas

Projektin vetäjä oli paneutunut urakan sisältöön ja oli koko ajan kartalla mitä työmaalla tapahtui, iso kiitos siitä – Taina

Teillä on homma hanskassa – Arto

Työmaan alun pienten haasteiden jälkeen työ sujui täysin aikataulussa ja erittäin hyvässä yhteishengessä. Aktiivinen kommunikointi aikataulun, kustannusten sekä laadullisten asioiden suhteen oli avaintekijänä onnistumiseen. Kaikkinensa todella hyvä projekti. Olemme suositelleet Inlookia oman firman sisällä ja ulkopuolellakin – Ilkka

Yhteistyö­kumppanit

Meille Inlook Sisustuksella on tärkeää, että sinä voit luottaa projektin sujuvuuteen ja siihen, että aikatauluissa pysytään. Tiedämme, että eri osapuolten välillä tapahtuvan yhteistyön sujuvuus ja laatu ovat isossa osassa projektin onnistumista. Pitkä kokemuksemme alalta on mahdollistanut yhteistyö- ja kumppaniverkoston hiomisen huippuunsa – siksi teemme töitä taattujen alan huippuosaajien kanssa. Kun töitä on tehty yhdessä pitkään, yhteinen sävel on vakio, eikä aikaa mene turhaan säätämiseen. Ollessasi Inlook Sisustuksen asiakas voit luottaa siihen, että arvomme ja laatutakuumme näkyy kaikissa projektin vaiheissa.

Inlook kumppanina

Kaikki lähtee asiakkaasta

Inlookin palveluita ohjaavat asiakkaiden tarpeet ja halu varmistaa asiakkaiden saama käytännön hyöty. Työmme perustuu kumppanuudelle – rakennamme lisäarvoa tänään ja huomenna, yhdessä asiakkaidemme kanssa. Alan tulevaisuuden yhteinen ymmärrys luo käsitystä siitä, millaisista ratkaisuista hyödymme myös jatkossa. Tämän takia Inlook Sisustuksella on useita pitkäaikaisia vuosisopimuksia asiakkaidemme kanssa. Asiakkaan projektin toimivuus varmistetaan huolehtimalla eri vaiheista alusta loppuun asti asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Keskittäminen säästää asiakkaan aikaa ja rahaa.

Kerralla kuntoon

Inlookin kerralla kuntoon- mentaliteetti koskee niin palveluita kuin tuotteitakin. Inlookin tuotteiden korkeaa laatua ylläpidetään monella tavalla. Mahdollisia ongelmien lähteitä tunnistetaan ja poistetaan aktiivisella tuote- ja menetelmäkehityksellä. Lisäksi jatkuva oppiminen ja koulutustason jatkuva ylläpitäminen on osa arkeamme. Hyödynnämme ja yhdistämme toiminnallamme koko organisaation laajaa ja monipuolista osaamista, jonka avulla luomme pitkäaikaisia ja kehittyviä asiakassuhteita. Toimivat, pitkäaikaiset asiakassuhteet taas johtavat tehokkaaseen ja tulokselliseen yhteistyöhön.

Tiimimme

Santeri Mulari
Toimitusjohtaja
Puhelin 040 647 2201
santeri.mulari@inlook.fi

Antti Sinkko
Senior projektipäällikkö
Puhelin 050 341 6666
antti.sinkko@inlook.fi

Kari Kontoniemi
Projektipäällikkö
Puhelin 050 321 2984
kari.kontoniemi@inlook.fi

Keith Roche
Työnjohtaja
Puhelin 040 668 3066
keith.roche@inlook.fi

Kapo Kaurio
Työnjohtaja
Puhelin 040 482 5750
kapo.kaurio@inlook.fi

Petri Alander
Työnjohtaja
Puhelin 040 563 6422
petri.alander@inlook.fi

Waltteri Mulari
Tarjouspäällikkö
Puhelin 040 668 9215
waltteri.mulari@inlook.fi

Ota yhteyttä

Koskipa asiasi mitä tahansa, autamme sinua mielellämme. Valitse lähin toimipisteesi pudotusvalikosta, niin paikallinen Inlook-tiimisi on yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

    Lähettämällä lomakkeen hyväksyt Inlookin tietosuojaselosteen.

    Tätä lomaketta suojaa Google reCAPTCHA, ja Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja sovelletaan.