Akustiikka ja ääneneristys edistävät tulevaisuuden toimiston viihtyvyyttä ja työtehoa

27.2.2022

Toimistorakentaminen ja tilantarpeet ovat murroksessa; muuttuneet työelämän standardit tulevat vaikuttamaan vahvasti toimitilojen muotoon ja määrään. Etätyön vakiintumisen myötä useat yritykset ovat päätyneet pohtimaan toimistotilojen merkitystä ja kustannustehokkuutta. Akustiikka ja ääneneristys ovat merkittävässä roolissa tulevaisuuden toimistoa rakennettaessa.

”Ensin oli koppi. Siitä siirryttiin isoihin avokonttoreihin, ja koronapandemian myötä uudelleen koppeihin. Tulevaisuuden toimisto tulee olemaan monikäyttötila, joka yhdistelee pienten koppien ja avoimien työtilojen parhaita puolia”, kuvailee Inlookin myyntipäällikkö Kari Nurminen toimistorakentamista. Nurmisen kollega ja Inlookin tuotepäällikkö Tuomas Koskinen komppaa: ”Nyt tarvitaan monipuolisia työtiloja erilaisiin tarpeisiin, ja työn luonne, kuten esimerkiksi sen luottamuksellisuus, ratkaisee tilojen lopullisen rakenteen. Vaikka avokonttori helpottaa välitöntä vuorovaikutusta, on myös yksityisille keskusteluille oltava paikkansa.” Miehiä on helppo uskoa; Koskisen ja Nurmisen yhteensä 49 vuoden kokemus sisärakentamisen ratkaisuista riittää vakuuttamaan.

Viime vuosina toimistorakentamisessa on enenevässä määrin alettu kiinnittää huomiota sekä akustiikkaan että ääneneristykseen, ja niiden suora vaikutus sekä työtehoon että työntekijöiden viihtyvyyteen tunnistetaan. Monissa hankkeissa onkin jo mukana akustinen suunnittelija, joka huomioi alusta alkaen akustiikan ja ääneneristyksen tarpeet.

Akustiikan ja ääneneristyksen ratkaisut

Akustiikkaa ei huomaa – paitsi jos sitä ei ole. Keskittymistä vaativat tehtävät eivät onnistu tehokkaasti tilassa, jossa kaikuu, tai ärsykkeitä on aisteille liikaa. Akustiikkaan panostaminen auttaa lisäämään työhyvinvointia, työssä onnistumista sekä työtehon ylläpitoa.

Sisätiloissa suurin akustoiva pinta on alakatto, sillä siihen on helppo sisällyttää vaimentavaa pintaa kuten akustovillaa. Toisaalta myös kokolattiamatot ovat yleistyneet, ja niiden laatu on viime vuosina parantunut Koskisen mukaan huomattavasti. Nykyiset materiaalivaihtoehdot eivät pölise tai muutenkaan aiheuta terveysriskejä, ja lisäksi paloista kootun kokolattiamaton voi uusia osissa tarpeen mukaan.

Avotoimistot ja etätyön lisääntyminen ovat luoneet tarpeen hiljaisille tiloille, joihin voi vetäytyä työskentelemään tai käsittelemään asioita tietoturvallisesti. Ääneneristävyys on ollut keskeinen trendi toimisto- ja liiketiloissa jo pitkään. Yleisen ääneneristävyyden lisäksi yksittäisten hiljaisten ja turvallisten tilojen tarve on lisääntynyt entisestään. Järjestelmälasiseinät on suosittu ratkaisu toimistotiloissa, sillä tarvittava ääneneristävyys on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti ja tyylikkäästi. Inlookin järjestelmälasiseinissä voidaan käyttää erityyppisiä laseja, riippuen halutusta ääneneristysarvosta. Myös seinäakustiikkaan löytyy paljon erilaisia tuotteita ja materiaaleja.

Kokeneen tekijän kanssa parhaaseen lopputulokseen

Akustiikan ja ääneneristyksen näkökulmasta toimivat toimistotilat syntyvät monen osapuolen yhteistyössä. Hankesuunnittelu alkaa rakennuttajan pöydältä, ja hän valitsee arkkitehdin lisäksi hankkeelle akustisen suunnittelijan. Hankkeen pääurakoitsija puolestaan valitsee aliurakoitsijan, joka vastaa käytetyistä ääneneristyksen ja akustiikan ratkaisuista arkkitehdin ja akustikon suunnitelmien mukaisesti.

”Kun kohteesta halutaan pitkäikäinen, terverakenteinen ja laadukas, ei osaavien toimijoiden valintaa voi kylliksi korostaa eikä kustannussäästöjä laskea lyhytnäköisesti”, muistuttaa Nurminen.

Viime vuosina Inlook on erityisesti panostanut ääneneristyksen parhaisiin ratkaisuihin, ja tutkimus ja mittaus ovat tärkeä osa yrityksen tuotekehitystä. Äänilaboratoriossa Inlook testaa lasiseinien ja seinäjärjestelmiensä ääneneristävyyttä. Yritys on ollut toimistorakentamisessa mukana vahvalla otteella jo yli 50 vuoden ajan, ja ymmärtää käytännön oppien kautta myös tulevia tarpeita. Akusti­sissa ratkaisuissaan Inlook hyödyntää monipuolisesti eri materiaaleja, jolloin tiloista on mahdollista suunnitella luovasti erilaisia. Tuotevalikoima on laaja, ja toimipisteet palvelevat ympäri Suomen. Oma asentajaverkosto takaa laadun ja työllistää Suomessa.

Onnistunut hanke kannattaa luottaa ammattilaisen käsiin.