Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

26.4.2021

Yleinen tietosuojaseloste

1. Kuvaus

Tämä on Tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen rekisteriseloste.

2. Rekisterin tiedot

Rekisterinpitäjä: Inlook Group Oy
Y-tunnus: 0199102-9
Rekisterin nimi: Inlook Group Oy:n ja sen suomalaisten konserniyritysten asiakasrekisteri
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: info@inlook.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Inlook Group Oy:n ja sen suomalaisten konserniyhtiöiden palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja markkinointiin.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennetaan vain käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot. Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakashistoria
  • Yrityksen nimi ja yhteystiedot
  • Yrityksen yhteyshenkilöt

5. Rekisterin tietolähteet ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Rekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan itse antamat tiedot sekä yrityksen itse julkisista lähteistä keräämät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Inlook konserni siirtää joissakin tapauksissa henkilötietoja myös kolmansille osapuolille. Tietoja siirretään kolmannelle osapuolelle markkinointipalveluiden ja IT-palveluiden tuottamista varten.  Inlook konserni varmistaa kaikissa tilanteissa sopimuksellisesti, että tietoja säilytetään ja käsitellään asianmukaisesti ja tietoturvallisesti.

Tietoja saatetaan myös luovuttaa viranomaisille kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja niihin pääsy on rajattu vain välttämättömälle henkilöstölle. Rekisteri sijaitsee Inlook konsernin suojatuilla palvelimilla. Käytettäessä kuudennessa luvussa kuvattuja kolmannen osapuolen palveluita, Inlook konserni pyrkii varmistamaan palveluntuottajien palveluiden turvallisuuden, ensisijaisesti sopimuksellisin keinoin.

9. Rekisteröityjen oikeudet

Käyttäjällä on mahdollisuus nähdä järjestelmään tallennetut omat tiedot ja pyytää niiden muuttamista, korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä info@inlook.fi. Sisällytäthän viestiin todistuksen henkilöllisyydestäsi ja tarkan pyynnön tietojen käsittelyyn liittyen. Tiedot toimitetaan 30 päivän sisällä selkeän pyynnön vastaanottamisesta.