Digitaalisuus tehostaa rakennusalaa, mutta parhaat ratkaisut löytyvät kasvotusten

25.2.2022

Digitaalisuus on tämän päivän muotisana, joka on vallannut jalansijaa myös rakennusalalla. Mutta mitä digitaalisuus parhaimmillaan on, ja miten sen kehitys jatkuu? Kuka oikeastaan hyötyy digitaalisuudesta?

Henri Rissasen ura Inlook Oy:llä alkoi jo 18 vuotta sitten, ja tällä hetkellä hän työskentelee työpäällikkönä. Alakattoihin erikoistuneena Rissanen vastaa henkilöresurssien jakamisesta työmailla sekä työmaiden tukemisesta päivittäisessä työssä. Digitaalisuus on monin tavoin läsnä hänen työarjessaan.

Digitaalisuuden monet kasvot

Yleismääritelmänä voidaan sanoa digitalisaation tarkoittavan sitä, että tietotekniikkaa hyödynnetään yhä enemmän arkielämän järjestämisessä. Digitalisaatio tuo arkeen helpotusta ja on nykypäivänä läsnä enemmän kuin huomaammekaan. Työelämässä näkyvin ero on siinä, että ennen paperilla käsitellyt työt ovatkin nyt pääsääntöisesti tietokoneella. Rakennusalalla tämä pätee yhtä lailla sopimusasioiden hoitamiseen, piirustuksien katseluun, tietomalleihin, tai laatu- ja itselleluovutus-dokumenttien tekoon.

Digitaalisuus helpottaa ja nopeuttaa arkea niin asiakkaan kuin suunnittelijankin näkökulmasta. Työ tehostuu, kun hankkeen eri osapuolet voivat yhtäaikaisesti käyttää jaettua tietomallia, jossa ratkaisut näkee muutamalla klikkauksella selkeämmin kuin usealle eri paperille tulostettuna. Samanaikaisesti virheiden mahdollisuus vähenee. Digitaalisuudesta hyötyvät kaikki hankkeen osapuolet.

”Vielä toistaiseksi digitaaliset tietomallit eivät ole tavoittaneet yhtä merkittävää kohderyhmää; työmaa-asentajia. Vaikka hankkeen toimihenkilöillä on lähes poikkeuksetta pääsy tietomalliin, se ei auta tosipaikan tullen asennusvaiheessa”, huomauttaa Rissanen. Kaikki merkit kuitenkin osoittavat, että tulevaisuudessa tähänkin tullee muutoksia.

Tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet

Digitaalisuus on tämän päivän ja tulevaisuuden trendi, eikä sen kehitys ole vielä elinkaarensa päässä. Digitaalisten suunnittelutyökalujen kehittyminen tulee tuomaan rakennusalalle tulevaisuudessa lisäarvoa yhä enenevässä määrin. Tietomallien tarkkuus kasvaa koko ajan, ja käyttökustannukset ovat laskeneet. Mallintaminen ja määrälaskenta vaativat vielä toistaiseksi maksulliset lisenssit, mutta ilmaisia ohjelmia on jo runsaasti saatavilla. Lisäksi pääurakoitsijan lisenssin kautta hankkeen eri toimijat pääsevät tietomalleihin tarvittaessa. Siinä missä ennen vaadittiin huipputehokkaan tietokoneen suorituskykyä, riittää nykypäivänä kännykkä.

”Tietomallien kehitys vaatii myös reaaliaikaisuutta. Toistaiseksi kaikkia muutoksia ei viedä tietomalliin, mikä vähentää sen käytettävyyttä. Esimerkiksi näkyvien pintojen runkorakenteiden saaminen osaksi tietomallia helpottaisi myös työmaiden työvaiheita”, kuvailee Rissanen.

Osaajia alalla riittää. Erityisesti nuorempi sukupolvi on hyvinkin digivalistunutta, ja ottaa sujuvasti haltuun erilaisia ohjelmia. Alan koulutukset huomioivat erityisen hyvin digiyhteiskunnan tarpeita, ja myös täydentävää ja lisäkoulutusta vanhemmille osaajille löytyy. Digitaalisuus näkyy kaikilla aloilla ja sen osaamista kysytään yhä enemmän.

Inlook on mukana hankkeessasi

Digitaalisuus on vahvasti osana myös Inlookin toimintaa. Arkkitehtien suosimiin materiaalipankkeihin on jo viety mm. lasiseinätuotteita, joita suunnittelijat voivat käyttää ja hyödyntää malleissaan. Tätä kautta ne myös varmimmin päätyvät itse kohteeseen. Inlookille on tärkeää panostaa suunnittelijoiden työn sujuvuuteen. Siksi Inlook tarjoaa suunnittelijoille ilmaisia BIM-malleja Revit-, AutoCAD- ja ArchiCAD-ohjelmiin. Inlookin ProdLib-tuotekirjaston lähtökohtana on luoda helppokäyttöiset ja käyttäjäystävälliset Revit- ja Archicad-tiedostot Inlookin järjestelmälasiseinistä. Laaja tuotekirjasto tekee suunnittelusta sujuvaa.

Inlookilla suhtaudutaan Rissasen mukaan hyvin avoimesti digitalisaatioon ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin. Yrityksen johto rohkaisee vahvasti uusien työkalujen ja tehokkaampien työskentelytapojen käyttöönottoon, ja nuoremmat kollegat opastavat mielellään kokeneimpia konkareita ohjelmien käytössä. Digitalisaation ja yhteisten tietomallien tarjoamat edut ovat kiistattomia; työ on nopeampaa, tarkempaa ja sujuvampaa. Ratkaisukeskeisyys ja asiakkaan etu painavat vaakakupissa.

Inlook uskoo vahvasti yhteistyön ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkitykseen, nyt ja tulevaisuudessa. Yksikään tietomalli ei poista tarvetta keskustella, pohtia yhdessä, ja etsiä parhaita mahdollisia ratkaisuja. Kumppanuuden merkitys ei tule katoamaan tulevaisuudessakaan.