Hyvin suunnitellut ja toteutetut työtilat parantavat työtehoa ja tukevat hyvinvointia

22.6.2021

Keskustelu katkaisee ajatukset, laitteet piippailevat, ovet naksahtelevat ja ilmastointilaite humisee. Yrität keskittyä työhön, mutta jatkuvat keskeytykset katkovat tekemistäsi. Kuulostaako valitettavan tutulta?

Työpajankatu 13/Inlook Glazy lasiseinä ja Inlook AWP Soft akustiikkapaneeli

Työpaikan melu ei välttämättä tarkoita suuria desibelimääriä, vaan hälyisyyttä, joka työpaikoilla häiritsee tekemistä ja haittaa keskittymistä. Pahimmillaan häly aiheuttaa elimistössä stretssireaktion, jolloin verenpaine nousee ja suorituskyky heikkenee. Jatkuva häly ja keskeytykset työssä voivat vaikuttaa muistiin ja lisätä ärtyisyyttä. Pitkällä aikavälillä kaikki tämä heikentää yöunen laatua aiheuttaen väsymystä ja lisää työturvallisuus- ja työkyvyttömyysriskiä.

Inlook toimisto/Inlook Slidy 36dB liukulasiseinä ja Inlook AWP Soft akustiikkapaneeli

Työtilat vaikuttavat paitsi jaksamiseen ja työtehoon, myös työpaikan sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen, ilmapiiriin ja yrityskulttuuriin. Ei siis mikään ihan pikkujuttu.

Onkin tärkeää huolehtia siitä, että työympäristöstä löytyy tiloja rauhalliseen työskentelyyn, kanssakäymiseen muiden kanssa sekä vapaamuotoisempaan oleskeluun taukojen aikana. Avotilojen pelisäännöt ovat oivallinen startti toimivaan työyhteisöön, mutta eivät yksin riitä, vaan niiden lisäksi tarvitaan työskentelyä palvelevia tilaratkaisuja. On tärkeää, että työssä on mahdollisuuksia säädellä vuorovaikutuksen määrää kulloisenkin työtehtävän mukaan.

Trafi/Inlook AWP Soft akustiikkapaneeli

Miten vähentää meluhaittoja?

Hälyisyyden vähentäminen on mahdollista hyvällä työtilojen suunnittelulla ja toteutuksella, jolloin huolehditaan riittävästä ääneneristyksestä, järkevästä sijoittelusta ja toimivasta akustiikasta, joka huomioi työn luonteen ja tilan käyttötarkoituksen. Ääntä voidaan vaimentaa mm. erilaisilla materiaaleilla, materiaalien sijoittelulla eri tasoihin sekä sermien avulla.

Suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida, missä määrin työtilan muokkaaminen mahdollistetaan ja onko työpisteen personointi mahdollista eli missä määrin työpistettä voi koristella tai laittaa esille itselle tärkeitä asioita ja tavaroita. Mikä on tilan riittävyys työn tekemiselle, työasentojen vaihtamiselle ja liikkumiselle? Äänimaailman lisäksi yhteisöllisyyteen, yksityisyyteen sekä tietoturvaan liittyen on syytä huomioida myös toimiston kulku- ja istumissuunnat sekä työpisteiden sijoittelu.

Helsingin keskustakirjasto Oodi/Inlook Glazy Double tuplalasiseinä

Melun ja hälyn kuormitukselle ei siis tarvitse altistua, vaikka työskentelisi avokonttorissa tai monitilaympäristössä.

Inlook on toteuttanut yhdessä asiakkaiden kanssa lukuisia viihtyisiä ja toimivia työtiloja, joissa ääneneristävyys ja akustiikka ovat olleet keskiössä.