Markkina­johtaja on valmis muunto­joustavuuteen – laatu ratkaisee tulevaisuuden kehitys­suunnat

22.2.2022

Muuntojoustavuus (tai muunneltavuus) on yksi rakentamisen tulevaisuuden trendeistä. Sillä tarkoitetaan rakennuksen tai rakenteen kykyä joustaa sen käyttöiän aikana tapahtuviin tilojen käyttötarkoituksen muutoksiin. Muuntojoustavan rakennuksen elinkaari on pitkä ja kokonaiskustannus alhaisempi; rakennusta ei tarvitse purkaa ja rakentaa tilalle uutta, kun käyttötarve muuttuu. Kuulostaa hyvältä, mutta toteutuuko muuntojoustavuus todellisuudessa?

Inlook Oy tunnetaan perustellusti sisärakentamisen mestarina. Yrityksen pitkän linjan kokemus ja ammattitaitoiset tekijät luovat innovatiivisia sisärakentamisen ratkaisuja haastaviinkin projekteihin. Myyntipäälliköt Harri Havukainen (seinäjärjestelmät) ja Kari Nurminen (sisäkatot) puhuvat vakaasti laadun puolesta ja uskovat, ettei sen merkitys tulevaisuudessakaan katoa.

Inlookin toiminnassa muuntautuvuutta on huomioitu jo vuosien ajan. Tähän lukeutuvat muun muassa talotekniikan ja datayhteyksien muunneltavuus sekä mahdollisuus sijoittaa ryhmätilat ja hiljaiset tilat erikseen. Vuosien kokemus on osoittanut, että esimerkiksi Inlookin järjestelmäseinät ja lasiseinät ovat erinomainen ratkaisu työtilojen dynaamisuuden edistämiseksi.

Järjestelmäseinät mahdollistavat myös tilan helpon muunneltavuuden. Inlookin yksi lähivuosien päätavoite onkin kehittää entistä monipuolisempia ratkaisuja tukemaan muuntautuvuutta.

Edullisin vaihtoehto ei aina ole paras

Kustannustehokkuus ja edullisimman mahdollisen ratkaisun löytäminen on lyönyt vahvasti leimansa rakennusteollisuuteen. Hankkeen urakoitsija voi valita käyttämänsä materiaalit ja ratkaisut, ja usein raha on ratkaisevassa asemassa. Hanke halutaan viedä päätökseen nopeasti ja ilman ylimääräisiä kuluja, mutta mitä seuraamuksia tällä ajattelulla on?

”Aiemmin arkkitehti suunnitteli kohteen ja urakoitsija toteutti sen suunnitelman mukaisesti. Nykypäivänä arkkitehdilta vaaditaan lujaa tahtoa viedä haluamansa ratkaisut ja materiaalit läpi, kun rakennusliike etsii edullisinta vaihtoehtoa. Inlook pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin, vaikka laatu tulee meillä aina ensimmäisenä”, kertoo Havukainen.

Kun hintaa painetaan alemmas, laadusta joudutaan tinkimään. Tämä pätee niin materiaaleihin kuin itse työnkin laatuun. Halvalla harvoin saa hyvää. Hankkeissaan Inlook kohtaa usein muuntojoustavuustoiveita, mutta niiden toteuttamista hankaloittavat huomattavasti kiireessä ja epäsopivilla materiaaleilla tehdyt pohjatyöt ja edeltävät vaiheet. Tällöin mittatarkkuus ei toteudu, eikä seuraavia vaiheita voida toteuttaa muuntojoustavuuden ehdoilla. ”Jos lattiassa on silminnähtäviä korkeuseroja huoneiden välillä, on seinäjärjestelmiä vaikea siirtää eri tilojen tai kerrosten välillä”, huomauttaa Nurminen. Käytännössä tämä vaatii aina itse seinäjärjestelmien sovittamista jo olemassa oleviin rakenteisiin, ratkaisujen soveltamista ja pahimmillaan millintarkkaa hienosäätöä, joka on sekä kallista että työlästä. Näissä tilanteissa muuntojoustavuus on kaunis ajatus, mutta äärimmäisen vaikea toteuttaa käytännössä.

Laatu ja kokonaisvaltaisuus kilpailuvaltteina

Inlook ei tingi laadusta. Asiakkaan tarpeeseen vastataan parhaalla mahdollisella tavalla, ja etsitään yhdessä ihanteellisia ratkaisuja. Myös tarjousvaiheessa Inlook tarjoaa sisärakentamiseen täydellisen kokonaisratkaisun, markkinoiden laadukkaimmilla materiaaleilla ja täydellä takuulla. Ratkaisujen hintaan sisältyy valtavasti ammattilaisten kokemusta ja taitoa projektin jokaisessa vaiheessa. Lopputuloksella on aina laatutakuu – hommat hoidetaan sovitusti ja kerralla kuntoon. Lisäksi toimintatapa on rehellistä ja avointa, eikä viivan alle jyvitetä ylimääräisiä kuluja. Inlookin asiakkaat tietävät aina, mistä maksavat.

Palveluiden hintarakenteen ymmärtäminen ei ole aina helppoa ja siksi myös parhaiden ratkaisujen löytäminen voi olla haastavaa. Havukaisen ja Nurmisen mukaan Inlookin työtä tehdään ihmiseltä ihmiselle, ja keskusteluyhteys arkkitehdin tai suunnittelijan kanssa on olennainen osa toimintaa. Kasvotusten on helppoa verrata eri tarjouksia tai vaihtoehtoja, ja ymmärtää mistä hinta muodostuu. Inlookin toimipisteissä Helsingissä, Kuopiossa, Vaasassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa pääsee tutustumaan tuotteisiin käytännössä. Eri materiaaleja voi tunnustella ja toiminnallisuuksia havainnoida demotiloissa. Usein vasta ratkaisujen näkeminen niiden oikeassa käyttötarkoituksessa auttaa ymmärtämään niiden monimuotoisuutta ja käytettävyyttä. Vaikkapa seinän ääneneristävyyden ymmärtää vasta, kun huomaa käytännössä miten vähän ääntä toiselta puolelta todellisuudessa kuuluu. Tarvittaessa Inlook auttaa myös speksien laatimisessa.

Inlookin toiminnassa tärkeintä on vastata asiakkaan tarpeeseen mahdollisimman hyvin. Toimintatapa vaatii runsaasti innovatiivisuutta, sillä vakioidut tuotteet eivät aina vastaa asiakkaan tarvetta. Tällöin sisärakentamisen mestarilta kysytään luovuutta ja ratkaisukeskeistä ajattelua. Kokeneet ja ammattitaitoiset työntekijät osaavat soveltaa ratkaisuja erilaisiin kohteisiin ja varmistavat hyvän lopputuloksen.

Laatu ja ammattiylpeys tekevät Inlookista kumppanin, joka vastaa tarpeeseen haastavimmassakin hankkeessa.