Sisärakentamisen erityisosaamista: Metroasemat

27.3.2023

Metroasemien rakennushankkeet ovat Suomen mittakaavassa aina erikoishankkeita verraten pienen lukumääränsä vuoksi, mutta myös siksi, että ne ovat lähes aina yksilöllisiä. Onnistunut metroasemahanke vaatii tarkkaa suunnitelmallisuutta, osaavia tekijöitä sekä ratkaisukeskeistä lähestymistä.  

Suuressa osassa Suomen metroasemahankkeiden sisärakentamisesta näkyy Inlookin kädenjälki. Aina 1980-luvulta nykypäivään yritys on osallistunut lukuisiin hankkeisiin, näistä viimeisimpänä Länsimetron 1. ja 2. vaiheiden rakentamiseen, mukaan lukien mm. Espoonlahden, Matinkylän, Kaitaan ja Finnoon asemat. Länsimetro on Helsingin metron jatke Etelä-Espooseen, ja sen ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön 2017. Toinen vaihe avattiin joulukuussa 2022.

”Meillä Inlookilla on asentajia ja työnjohtajia, jotka ovat olleet jo 1990-luvulla Helsingin metron asemahankkeissa mukana. Osaaminen ja pitkä kokemus näkyvät myös työn jäljessä”, kertoo Inlook Oy:n työnjohtaja Ari Stigell.

Stigell vastaa työnjohtajana asemahankkeiden käytännön toiminnasta kuten materiaalitilauksista ja työmaan ohjaamisesta. Asentajien lukumäärä kohteessa vaihtelee työvaiheittain, ja joustavat ja riittävät resurssit ovatkin yksi Inlookin valttikorteista.

Ratkaisukeskeisyys ja soveltaminen ovat ammattilaisen tunnusmerkkejä

Metroasemahankkeet toteutetaan vaiheittain, ja maanalainen logistiikka sekä rajatut tilat vaativat hankkeen eri osapuolilta tiivistä yhteistyötä, huolellista suunnittelua, ja suunnitelmien noudattamista pieteetillä.

Joissakin tapauksissa materiaaleja toimitetaan maan alle pitkiäkin matkoja huoltotunneleita pitkin eikä välivarastointiin ole mahdollisuutta. Hyvä ajoitus on äärimmäisen tärkeä. Erityisen haasteellisia metroasemahankkeissa ovat runkorakenteet ja niihin vaaditut korroosioluokat. Tiloiltaan ja ulottuvuudeltaan puolestaan erityisen ahtaita ja haasteellisia ovat liukuporraskuilut, joissa toimijoita on monesti useita samassa pienessä tilassa.

Hankkeiden yksilöllisyys sekä poikkeavat muodot ja rakenneratkaisut nostavat tekijöiden riman korkealle. Kuten mitkä tahansa muutkin nykypäivän rakennushankkeet, metroasemat vaativat pitkän linjan ammattitaitoa, vahvasti ratkaisukeskeistä asennetta sekä kykyä soveltaa ja etsiä parhaita mahdollisia ratkaisuja. Tulevaisuuden hankkeissa kysytäänkin kestävyyttä, laatua, ja kaikkien hankkeen osapuolten huomiointia.

Kumppani suunnittelussa ja toteutuksessa

”Hanke kestää keskimäärin vuoden ajan, ja paikan päällä on meiltä kolmesta kuuteen asentajaa koko ajan. Tämän lisäksi Inlook luo lisäarvoa olemalla jo hankkeen alkuvaiheissa suunnitteluapuna sekä ratkaisemalla arkkitehtien joskus kunnianhimoistenkin visioiden toteuttamisen käytännössä”, kertoo työpäällikkö Samppa Mähönen.

Yleisimmin Inlook toimittaa metroasemahankkeisiin alakatto- ja seinäverhousratkaisuja. Nämä voivat arkkitehdin toiveiden mukaan vaihdella vakiotuotteista hyvinkin mielikuvituksellisiin muotoihin, materiaaleihin tai vaikkapa seinälle asennettaviin kolmiulotteisiin taideveistostuotteisiin, kuten Kaitaan asemalle asennettu Juurakko-taideteos.

Myyntipäällikkö Kari Nurminen vastaa Inlookilla tarjouslaskennasta ja työskentelee koko hankkeen ajan tiiviisti yhteistyössä sekä arkkitehdin, pääurakoitsijan että oman työnjohtajatiimin kanssa. Hän miettii käytännön ratkaisuja ja tarvittaessa piirtää detaljikuvia eri asennusvaiheista.

”Kokemus ja alan vahva tuntemus ratkaisevat. Inlook tunnetaan luotettavana tekijänä, jolla on ammattitaitoinen tiimi, alan pitkä osaaminen, ja joka tekee mitä lupaa. Meillä on panostettu laadukkaisiin materiaaleihin, mutta myös hyvään työn jälkeen. Meillä tehdään urakat alusta loppuun asti niin, että voimme olla lopputuloksesta ylpeitä”, kuvailee Nurminen.