Sisärakentamisen erityisosaamista: Sairaalat

28.4.2023

Sairaalarakentaminen on korkean hygieniatason ja haastavien taloteknisten ratkaisujen ansiosta aikaa vievää ja vaatii poikkeuksellisen tarkkaa suunnittelua. Myös sisärakentamisen ratkaisuille on sairaaloissa asetettu tiukkoja vaatimuksia, joiden toteuttaminen kysyy kokemusta, tietotaitoa sekä hyviä yhteistyötaitoja. Ratkaisujen lähtökohtana on aina käyttäjän viihtyvyys ja turvallisuus sekä rakennuksen kestävyys ja terveellisyys.  

Inlook on mukana Suomen sairaalarakentamisessa Hangosta Utsjoelle jo vuosikymmenien kokemuksella. Viimeisimmistä kohteista voidaan mainita vaikkapa Helsingin Siltasairaala, Savonlinnan pääterveysasema, Turun TYKS:n Majakkasairaala, tai Oulun OYS:n A-allianssi. Paikkakunnasta riippumatta suomalaista sairaalarakentamista yhdistävät korkeat laatu- ja hygieniastandardit, tilojen käytettävyys ja kestävyys sekä talotekniikan asettamat vaatimukset.

”Me etsimme ratkaisuja yhdessä rakennuttajan ja pääurakoitsijan kanssa. Meihin otetaan monesti yhteyttä siinä vaiheessa, kun mietitään, miten arkkitehdin visio saadaan parhaiten toteutettua. Usein olemme mukana jo suunnitteluvaiheessa”, kertoo Inlookin Oulun tytäryhtiön Sisärakenne Kukkolan työpäällikkö Jouni Meski.

Inlookin Kuopion asennuspäällikkö Usko Räisänen jatkaa: ”Inlook on jo ennen kauppoja arkkitehtien ja sairaanhoitopiirien tukena miettimässä järkeviä ratkaisuja. Meillä kuunnellaan loppukäyttäjiä eli sairaalahenkilökuntaa ratkaisuja suunniteltaessa. Sillä lailla tiloista tulee aidosti toimivia. Lisäksi suunnitteluvaiheessa mukana oleminen antaa jalansijaa toteutukseen. Monissa sairaanhoitopiireissä meidät muistetaan ja tunnetaan aiemmista ratkaisuista; luottamus näkyy siinä, että meiltä kysytään ensin.”

Taideteoksia ja talotekniikkaa

Sairaalahankkeet ovat pääsääntöisesti pitkäkestoisimpia rakennushankkeita Suomessa, ja niiden pysyminen aikataulussa on ensiarvoisen tärkeää. Hankkeen viivästyminen aiheuttaa niin mittavia kustannuksia, että kaikki osapuolet tekevätkin parhaansa pysyäkseen aikataulussa. Lisäksi sairaaloiden on oltava valmiita jo hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa, jotta sairaalahenkilökunta ehtii tutustua ja omaksua tilat ja tekniset ratkaisut ennen potilaiden saapumista. Hankkeen kokonaiskesto vaihtelee yhdestä kolmeen vuotta, ja sairaalan pinta-ala voi olla 50 000 m2 tai ylikin.

Sairaalarakentamisen haasteet liittyvät pääosin korkeisiin hygieniastandardeihin, jotka koskevat niin käytettäviä materiaaleja ja niiden käsittelyä kuin asentajien työvälineitä ja vaatetustakin. Lisäksi talotekniikka asettaa omat vaatimuksensa, jotka ovat erityisesti viime vuosina lisääntyneet. Erilaiset LVIS-ratkaisut vaikuttavat sisäkattojen korkeuteen ja muotoihin, ja lisäksi pääsyn talotekniikkaan on oltava esteetön. Tämä ratkaistaan esimerkiksi erilaisilla piilo- ja saranakasettiratkaisuilla. Urakoitsijoiden on lisäksi huomioitava erilaisten sairaalateknisten laitteiden ja kalusteiden toimitus- ja asennusajat, jotka rajoittavat niin pääsyä rakenteisiin kuin työskentelyaikojakin. Hankkeen onnistuminen vaatiikin suunnitelmallisuuden lisäksi joustavuutta sekä vilkasta kommunikointia eri osapuolten välillä. Käytettyjen ratkaisujen ja materiaalien dokumentointi ja erilaiset sertifikaatit lisäävät työmäärää, ja ovat jo muodostuneet arkipäiväksi sairaalarakentamisessa.

Inlookin tyypillisimpiä tuotteita sairaalarakentamisen hankkeissa ovat erilaiset seinäverhoukset kuten pintaverhoukset, viilupinnat, tehosteseinät ja rimaseinät sekä sisäkatot, kipsiväliseinät, ja muut hyvinkin monenlaiset väliseinäratkaisut. Pinnoilla käytetään runsaasti erilaisia metalli- ja saranakasetteja, jotka mahdollistavat helpon pääsyn talotekniikkaan. Lisäksi pintojen akustisuus ja hygieniakäsittely ovat osa vakiovaatimuksia. Usein Inlookia lähestytään sisärakentamisen tarpeen kanssa, johon Inlook sitten etsii ne parhaiten soveltuvat ratkaisut. Inlook myös asentaa tiloihin erilaisia tilataideteoksia.

”Tosin taideteoksiahan nämä kaikki meidän työt ovat”, naureskelee työnjohtaja Jukka Isotalo Inlookin Helsingin toimipisteeltä.

Työn laatua ja asentajien osaamista

”Hyvillä nokkamiehillä ja osaavilla asentajilla päästään hankkeessa kaikkein pisimmälle. Asentajat ovat koko ajan työn äärellä ja parhaiten tietävät missä mennään ja osaavat ehdottaa sopivimpia ratkaisuja”, kertoo Usko Räisänen.

Kun työpäälliköiltä kysytään, pyrkiikö Inlook tekemään aina viimeiseen asti hyvää jälkeä, oikaisee Turun toimipisteen työpäällikkö Miika Hänninen: ”Ei pyritä vaan tehdään. Inlookin hyvällä laadulla on pitkät perinteet ja ammattiylpeyden lisäksi se velvoittaa meitä. Aikataulussa pysyminen on myös meille kunnia-asia.”

Inlook tunnetaankin sisärakentamisen mestarina jo vuosikymmenien kokemuksella, ja urakoitsijat ja rakennuttajat tietävät, että aikataulussa pysytään ja Inlookin tekemiseen voi luottaa. Tarvittaessa Inlookilta löytyy resursseja lisätä osaavia asentajia työmaalle hyvinkin nopealla aikataululla, jos hankkeen aikataulu ja vaiheet sitä vaativat. Myös kotimaisuus on monessa tapauksessa plussaa. Inlook on mukana myös tarvittavissa korjaus- ja muutostöissä senkin jälkeen, kun varsinainen asennustyö on tehty.

Tämän tietävät asiakkaatkin. Skanska Talonrakennus Oy:n rakennuspäällikkö Tapani Heikkilä on ollut yhteistyössä Inlookin kanssa muun muassa OYSin ja Kainuan sairaaloiden rakennushankkeissa, ja näin hän kertoo yhteistyöstä:

”Inlookin väki on oman tekemisensä ammattilaisia. He ovat työmaalla aidosti läsnä, ja laadukkaaseen kädenjälkeen ja kokemuksen tuomaan osaamiseen voi luottaa. Inlookilaiset kantavat vastuun omasta työstään.”