Uudet koulut ovat muunneltavia ja sopivat moneen toimintaan

15.3.2024

Inlookilla on vahvaa näyttöä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sisärakentamisesta. Viimeisimpänä Mikkeliin valmistui Saimaanportin yhtenäiskoulu, johon Inlook toimitti kaikkiaan 12 000 m2 sisäkattotuotteita ja seinäverhouksia. Tämänkin koulun suunnittelun ja rakentamisen keskiössä olivat turvallisuus, viihtyisyys, toiminnallisuus ja akustiikka.  

Inlookissa on kerrytetty kokemusta monen muun alan lisäksi päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sisärakentamisesta ja sen suunnittelusta. Juuri valmistunut Mikkelin Saimaanportin yhtenäiskoulu on monelta osalta osoitus nykypäivän koulurakentamisesta.  

”Kouluissa yleistyvät niin sanotut opinportaat tai muu suuri aula, mihin tauoilla kokoonnutaan ja mistä sitten levittäydytään luokkatiloihin kellon soidessa. Tilojen muunneltavuus on yleistyvä teema, eli tiloja hyödynnetään paljon muussa toiminnassa ja vähintään osa tiloista on yhdisteltävissä”, kertoo Inlookin asennuspäällikkö Usko Räisänen.

Akustiikka on noussut keskeiseksi teemaksi, sillä kouluissa on suuria luokkahuoneita.  

”Oppilaille on ehdottoman tärkeää, että he saavat opiskella ilman turhaa hälinää, joten akustiikka ja ääneneristävyys huomioidaan tänä päivänä hyvin kattavasti suunnittelussa. Saimaanportin yhtenäiskoulussakin akustiikka on suunniteltu hyvin, ja esimerkiksi neljään lohkoon jaettavassa liikuntasalissa sitä kohennettiin entisestään mittaustulosten perusteella hankkeen edetessä”, Usko tarkentaa.

Eri alojen ammattitaitoa 

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten suunnittelu on monen eri alan osaajan yhteinen ponnistus. Niin myös Saimaanportin yhtenäiskoulun suunnitteluun osallistui arkkitehtien, suunnittelijoiden ja rakentajien lisäksi opetusalan ammattilaiset.  

”Toimitimme jo urakoitsijan kilpailutusvaiheessa paljon materiaalia, johon tarjouksen jättäjien tuli tutustua. Yksi syy onnistuneeseen lopputulokseen on varmasti se, että urakoitsija kumppaneineen oli tutustunut materiaaliin hyvin eli todella lukenut kotiläksynsä”, sanoo Saimaanportin yhtenäiskoulun rehtori Susanna Savander.  

”Valmis koulumme vaikuttaa todella onnistuneelta kokonaisuudelta. Se on aidosti eri osaajien kanssa yhteistyössä suunniteltu. Koemme äärimmäisen tärkeänä sen, että opetuspuolen väki sai osallistua suunnitteluun paljon. Koulussa näkyy käyttäjien asiantuntijuus ja se on ennen kaikkea oppilaille mietitty”, kertoo Hanna-Kaisa Pylkkänen, hankkeessa mukana oleva alakoulujen rehtori.

Toiminnallisuutta turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä 

Tämän päivän koulujen suunnittelussa huomioidaan keskeisesti turvallisuus ja viihtyisyys. Arkkitehtonisesti näyttävien koulurakennusten tulee olla ennen kaikkea myös toimivia varsinaisessa arjen käytössä.  

”Monen muun uuden koulun tavoin Saimaanportin yhtenäiskoulun kantavana ajatuksena on kotiluokat, jotka tuovat rauhaa oppimiseen ja rajaavat aistiärsykkeitä. Meillä on lisäksi soluaulat yhteisopettajuuteen, erilaisia ryhmätiloja ja muita monikäyttöisiä tiloja. Luokkatiloissakin on ääntä pehmentämään akustolevyjä, mitkä lisäävät hyvää koulupäivä- ja työpäiväkokemusta”, Hanna-Kaisa summaa.