Yhteystiedot

Palvelu

Toimipiste

Henkilöhaku

Jyri Salonen

Anders Åström

Antti Metsola

Erika Nybergh

Jouko Kaikkonen

Santeri Mulari

Tuomas Koskinen

Eija Harju

Helsinki

Stefan Mantere

Saku Valtonen

Ari Loukasmäki

Kari Nurminen

Pia Malmgren

Jani Toikkanen

Samppa Mähönen

Markku Konttinen

Harri Havukainen

Liisa Räisänen

Satu Kettunen

Kauko Mikkanen

Lasse Hämäläinen

Tapani Wilenius

Jari Martiskainen

Petri Eklund

Samu Hänninen

Robin Carlsson

Jonne Snellman

Matti Ruismäki

Espoo

Marko Mehtonen

Toni Mynttinen

Turku

Teemu Keskikylä

Ilmari Heinonen

Miika Hänninen

Martti Heinonen

Tampere

Sauli Mesiranta

Keijo Laakso

Keski-Suomi

Tommi Kohonen

Sami Martikainen

Tuomo Pelkonen

Pohjanmaa

Harri Back

Kuopio

Matti Hiltunen

Topi Toropainen

Tuomo Pelkonen

Usko Räisänen

Harri Pitkänen

Oulu

Juha Kukkola

Atte Lämsä

Jouni Meski

Laskutustiedot

Ensisijaisesti käytämme verkkolaskutusta.

Inlook-konsernin rakenne

Inlook-konsernin emoyhtiö on Inlook Group Oy, joka vastaa taloushallinto- ja konsernipalveluista.

Inlook Oy ja Sisärakenne Kukkola Oy ovat keskittyneet rakentamispalveluihin, joihin kuuluvat sisäkatto- sisäseinäurakointi sekä materiaalimyynti ja Inlook Sisustus Oy tekee projektinjohto ja pääurakointia.

Ulkomaisista tytäryrityksistä Inlook Sverige AB tekee sisäkattourakointia Ruotsissa ja Baltiassa toimivat teolliseen jauhemaalaukseen keskittyneet Inlook Color OÜ Virossa ja UAB Inlook Vilnius Liettuassa.