Oulun oikeustalo, Oulu

Oulun uudessa oikeustalossa on toimisto- ja asiakaspalvelutiloja sekä tuomioistuinten istuntosalitilat Oulun käräjäoikeudelle, Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, Ulosottolaitokselle ja Syyttäjälaitokselle sekä Rovaniemen hovioikeuden Oulussa toimitettaville pääkäsittelyille. Hankkeen yhteydessä peruskorjattiin olemassa olevan 2006 rakennetun rakennuksen tilat oikeusapu- ja edunvalvontatoimistojen sekä Maahanmuuttoviraston käyttöön. Uudisosan laajuus on noin 9100 kerrosneliötä ja peruskorjauksen noin 4000 kerrosneliötä. Peruskorjattavat tilat valmistuivat vuonna 2022 ja uudisrakennus alkuvuodesta 2023.

Tarkkaa suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä

Sisärakenteiden asennustyöt Oulun oikeustalolla suoritettiin enimmillään jopa 15 asentajan voimin. Asentajamäärä vaihteli hankkeen edetessä, ja tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla resursseja pystyttiin lisäämään. Jo hankkeen alusta asti Sisärakenne Kukkola oli mukana suunnittelussa yhteistyössä arkkitehdin ja pääurakoitsijan kanssa, jotta hankkeeseen löydettäisiin parhaiten soveltuvat tuotteet ja sujuvat tekniset ratkaisut, jotka vastaisivat laatu- ja esteettisiä tavoitteita.

Sisärakenne Kukkola toimitti kohteeseen puurunkoisia INLOOK WOODY-, alumiinirunkoisia INLOOK SLIDY- sekä silikonisaumattuja INLOOK GLAZY -lasiseiniä, Puucompin valkotammipintaisia viiluverhouslevyjä, palonsuojakäsiteltyjä INLOOK LINEAR WP -rimaelementtikattoja ja rimaverhousseiniä sekä Ecophon-sisäkattojärjestelmiä.

Yhteistyön merkitys hankkeen edetessä oli huomattava. Eri osapuolten välillä pidetyt viikkopalaverit ja aikataulupalaverit sekä yhteinen ratkaisujen suunnittelu ja pohdinta varmistivat, että lopputulos vastaa toivottua.

”Todella loistavaa ammattitaitoa ja yhteistyötä. Selkeä ja pätevä yhteistyö sekä tinkimättömyys laadussa ja toteutuksessa olivat onnistuneen ratkaisun avaimia. Sisärakenne Kukkolaan luotetaan; priimaa tulee, kun he ovat hankkeessa mukana. Esteettisissä ja laatutavoitteissa ei tehty kompromisseja, vaan tiiviillä yhteistyöllä, toisten osapuolien kuuntelulla ja tarkkuudella varmistettiin näyttävä, toimiva ja laadukas lopputulos”, kertoo PES-arkkitehdit Oy:n sisustusarkkitehti Maria Holthoer.

Laatustandardeja ja teknisesti haastavia ratkaisuja 

Oulun oikeustalon uudet tilaratkaisut ovat oikeushallinnon keväällä 2020 uudistetun työympäristö- ja toimitilakonseptin mukaisia jatukevat uusia työnteon tapoja ja digitalisaatiota. Myös tietoturva, turvallisuus, terveellisyys ja ympäristönäkökohdat on otettu laajasti huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Ääneneristykseen ja huoneakustiikkaan on kohteessa panostettu laajasti.

Hankkeelle asetettiin pitkälle tulevaisuuteen tähtäävät ympäristö-, sisäolosuhde- ja energiatehokkuustavoitteet, jotka huomioitiin sekä suunnittelun ohjauksessa ja rakentamisessa että tulevaisuudessa tilojen käytön aikana.

Hankkeessa on noudatettu kotimaisen rakentamisen toimintaympäristöön soveltuvan RTS-ympäristöluokituksen mukaisia vaatimuksia ja laatukriteereitä. Ne ohjaavat kestävän kehityksen mukaista rakentamista ja kiinteistön ylläpitoa sekä parantavat työntekijöiden hyvinvointia ja työympäristön viihtyisyyttä. Uudisrakennuksen tavoitteeksi asetettiin neljän tähden RTS-luokitus.

Rakennuksen hiilijalanjälkilaskennassa on selvitetty koko rakennuksen elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt, ja tavoitteena on mahdollisimman pieni ilmastokuormitus rakennuksen elinkaaren aikana.

”Teknisesti Oulun oikeustalo on ollut haastavin kohde tähänastisen 30-vuotisen urani aikana. Talotekniikan määrä on kohteessa huomattava, ja sen sovittaminen saumattomasti korkeisiin laatustandardeihin aiheutti haasteita. Kohde vaati joustavuutta koko tiimiltä, ja erityisesti asentajilta, jotka olivat valmiita venymään ja näyttivät jälleen kerran kovan ammattitaitonsa”, kuvailee Sisärakenne Kukkolan toimitusjohtaja Juha Kukkola.

”Inlook ja Sisärakenne Kukkola tunnetaan Suomen sisärakentamisen kentällä. Uskon, että tiedettiin jo etukäteen, että pystymme toteuttamaan näin haastavan hankkeen onnistuneesti. Yhteispelillä sekä sitoutuneiden asentajien viimeisen päälle tekemällä työllä vietiin hanke maaliin laadukkaasti”, kiittää Sisärakenne Kukkolan työpäällikkö Jouni Meski.

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt

Arkkitehti: Komulainen Arkkitehdit Oy & PES-Arkkitehdit Oy

Pääurakoitsija: Hartela Pohjois-Suomi Oy

Valmistumisvuosi: 2022-2023