Inlookin uusi työturvallisuuspäällikkö kiinnittää huomiota myös työkulttuuriin 

16.10.2023

Inlook-konserni on nimittänyt 1.10.2023 alkaen uudeksi työturvallisuuspäällikökseen Ari Loukasmäen. Inlookilla jo pitkän työuran tehnyt Loukasmäki haluaa jatkossa lisätä panostusta työhyvinvointiin ja työkulttuuriin sekä kannustaa kaikkia inlookilaisia työskentelemään yhdessä työturvallisuuden eteen. 

Työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen on Inlookilla kiinnitetty huomiota jo pitkään, ja niitä halutaan tuoda yhä voimakkaammin osaksi päivittäistä toimintaa. Lokakuussa 2023 työturvallisuuspäällikkönä aloittanut Ari Loukasmäki vastaa Inlook-konsernin turvallisuuteen liittyvistä asioista, aina työtapaturmien vähentämisestä työntekijöiden työhyvinvointiin ja työpaikkakulttuurin kehittämiseen. Loukasmäki on työskennellyt Inlookilla jo vuodesta 2014 asti, ja jatkaa myös edelleen tehtävässään työpäällikkönä.  

”Sen näkee ihmisistä, kun viihtyvyys paranee. Koen työssäni onnistumisen tunnetta, kun työpöydälläni olevat asiat edistyvät ja näkyvät konkreettisesti Inlookin arjessa,” summaa Loukasmäki.  

Kehityskohteita ja yhteistä hyvinvointia 

Työturvallisuuskulttuuri ja hyvä työilmapiiri ovat myös olennainen osa työturvallisuutta ja Loukasmäen työlistalla. Alkuvuodesta 2023 Inlookilla toteutettiin kulttuuritutkimus, jonka avulla henkilöstön näkemystä yrityskulttuurista ja arvoista kartoitettiin. Rakennusalaa on perinteisesti pidetty konservatiivisena ja miesvaltaisena ala, jossa vielä on varaa kehittää diversiteettiä ja erilaisuuden hyväksymistä.  

”Meillä täällä on avoin ilmapiiri ja omaan työhön voi vaikuttaa; tulokset puhuvat puolestaan. Työkavereiden vaihtuvuus on aina ollut pientä, ja meitä työntekijöitä aidosti arvostetaan. Lisäksi osaamista ja kouluttautumista tuetaan Inlookilla erityisen paljon. Meillä on hyviä tekijöitä ja ennen kaikkea hyviä ihmisiä töissä. Työturvallisuutta ja työhyvinvointia parantamalla varmistamme, että he ovat meillä töissä jatkossakin,” Loukasmäki sanoo.  

Tulevaisuudessa Inlookilla halutaan erityisesti kiinnittää huomiota ennakointiin ja varhaiseen puuttumiseen. Osana tätä työturvallisuus- ja läheltä piti -havaintojen tekemiseen ja analysointiin panostetaan; oma ja työtoverin työturvallisuus on jokaisen vastuulla, ja se on tärkeää jokaisen työntekijän ymmärtää. Lisäksi Inlook järjestää työntekijöilleen säännöllisesti maksuttomia ensiapukursseja, jotka ovat olleet hyvin suosittuja henkilöstön keskuudessa.  

Työturvallisuudessa koulutuksen ja datan analysoinnin merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan. Virheistä halutaan oppia, ja niiden pohjalta kehittää toimintaa edelleen.  Työturvallisuus tulee myös olemaan osana Inlookin perehdytysohjelmaa uusille työntekijöille.   

”Suojavarusteet on meillä perinteisesti aina hyvin huomioitu. Rakennusprojektin tilaaja ei ehkä vaadi kaikkien suojavarusteiden käyttöä, mutta siitä huolimatta me Inlookilla omilta työntekijöiltämme vaadimme sitä aina. Henkilöstö on arvokkainta mitä meillä on, ja haluamme pitää heistä hyvää huolta. Tapaturmataajuudessa onkin meillä ollut laskeva trendi, ja tavoitteena on kunnianhimoiset nolla työtapaturmaa,” Loukasmäki selvittää.