Inlookin tuotteille EPD-ympäristöseloste

16.4.2024

Inlookin lasiseinätuotteilla INLOOK SLIDY ja INLOOK WOODY on nyt EPD-sertifikaatti. Se on ympäristöseloste, joka esittää tuotteiden ympäristövaikutukset ja tarjoaa määrällistä ympäristötietoa tuotteen elinkaaresta.   

 

Mikä EPD?  

Rakennustuotteiden EPD:ssä on tietoa tuotteiden ja materiaalien ympäristövaikutuksista: 

  • Hiilijalanjälki 
  • Kierrätettävyys: haitalliset aineet ja REACH, uusiokäyttö 
  • Ympäristövaikutukset: rehevöityminen, happamoituminen jne. 
  • Vaikutukset raaka-ainevaroihin, veden kulutukseen, energian käyttöön 
  • Päästöt veteen, ilmaan, maaperään 

EPD:ssä käsitellään erikseen ympäristövaikutukset, energian ja raaka-aineen käyttö sekä jätteet ja hyötykäyttö tuotteen elinkaaren aikana.  

EPD on tuotekohtaiseen LCA-laskelmaan perustuva standardoitu esitystapa. Elinkaariarviointi tehdään tuoreimpien standardien mukaan. Rakennustuotteiden EPD-tietojen laskennassa käytetään lisäksi tuoteryhmäkohtaisia standardeja (ovet ja ikkunat, betoni, eristeet jne.).  

EPD:n tiedot verifioidaan aina kolmannen osapuolen toimesta. Verifiointi tehdään standardien mukaisesti. Kun EPD on verifioitu kolmannen osapuolen toimesta, voidaan seloste julkaista.

 

Miksi EPD?  

Elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat tärkeitä kriteereitä rakennusmateriaalien valintoja tehtäessä. EPD:n tietoa voidaan käyttää tietolähteenä mm. rakennusten ympäristöluokituksessa, LEED:ssä, BREEAM:ssa ja DGNB:ssä. 

EPD:n tietoja tarvitaan, kun selvitetään: 

  • tuotteiden ja rakentamisen hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaikutuksia 
  • tuotteiden soveltuvuutta kierrätykseen, uudelleenkäyttöön, loppusijoitukseen 
  • tuotteiden sisältämiä haitallisia aineita 
  • tuotteiden resurssitehokkuutta ja materiaalitehokkuutta.  

 

Miltä lukumme näyttävät? 

Jos haluat lukea lisää lasiseinätuotteidemme hiilijalanjäljestä, voit ladata EPD-ympäristöselosteet tuotesivuiltamme 

EPD-ympäristöselosteet ovat yksi iso askel matkalla ympäristöä huomioivaan ja kestävään rakentamiseen. Työ ei lopu tähän – tervetuloa mukaamme kohti vastuullisempaa huomista.