Väliseinällä on väliä – tekijöitä ja tuloksia

4.12.2023

10 vuotta sitten Inlook perusti pääkaupunkiseudulle oman tiimin väliseinäurakoinnille. Tiimin panostukselle on ollut jatkuvaa kysyntää, ja tällä hetkellä väliseinätiimi työllistää myyntipäällikön lisäksi työpäällikön ja viisi työnjohtajaa ja vilkkaimpina aikoina yli 100 asentajaa. Osaajien ammattitaito on kovaa luokkaa ja työurat alalla pitkiä, ja tällä hetkellä väliseinätiimi on pienestä koostaan huolimatta Inlookin liikevaihdoltaan suurin yksikkö. 

Pitkän linjan tiimi vastaa Inlookin väliseinäurakoinnista.
Ylh. vas. Simeon Korjala, Ari Loukasmäki, Tuomo Makkonen ja Ari Järvenmäki.
Alh. vas. Ari Lehtola, Saku Valtonen ja Esa Id.

Helsingin urakoinnin väliseinätiimi työskentelee lähinnä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi paikallisilla yksiköillä on omia tekijöitä, joita Helsingistä käsin myös tuetaan. Helsingin väliseinätiimin vetäjänä on myyntipäällikkö Saku Valtonen, joka on ollut mukana tiimissä alusta asti.

Väliseinätiimin päivittäinen työ koostuu asunto- ja toimitilatuotannon uudisrakennushankkeiden väliseinätöistä sekä korjausrakentamishankkeista. Aiemmin korjausrakentamisen rooli on ollut pienempi, mutta sen merkitys korostuu rakentamisen suhdanteessa. Inlookin väliseinätiimillä on yksittäisiä hankkeita, mutta painopiste on vuosisopimuksissa ja pitkissä kumppanuuksissa, joissa luottamus ja yhteisymmärrys saavat kasvaa. Tuttujen asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kesken myös positiivista palautetta on helppo jakaa puolin ja toisin.

Hankkeet ovat pääosin kokoluokaltaan suuria, mihin Inlookin tarvittaessa joustavasti ja nopeastikin laajentuva tiimi soveltuu hyvin. Vaikka rakennusalan taantumasta ja hiljentyneestä asuntokaupasta puhutaan paljon, on väliseinätiimillä toistaiseksi töitä riittänyt. Siinä missä uudisasuntotuotanto on seestynyt, toimitilapuolella tapahtuu.

Myös erikois- tai työnjohdollisesti vaativiin kohteisiin löytyy väliseinätiimiltä eväät, kuten kotimaisen arkkitehtuurin uusi lippulaiva Katajanokan laiturin rakennushanke. Väliseinätiimiltä kun luontuu muutakin kuin suoria seiniä; tarvittaessa tiimi toteuttaa hyvinkin haastavia ratkaisuja ja rakenteita. Rakennusalalla vaatimukset ovat tiukentuneet, mutta Inlook kyllä pystyy niihin vastaamaan.

 

Ammattitaidolla ja asiakas edellä

Inlookin palvelut kattavat yhden pysähdyksen taktiikalla kaiken, mitä väliseinähankkeeseen tarvitaan; määrälaskennan, tarjouksen, tilaukset, asennuksen sekä työnjohdon. Saku Valtonen hoitaa hankkeiden kaupallista osuutta ja kun kaupat on lyöty lukkoon, astuvat kehiin työnjohtajat ja asentajat. Uuden hankkeen alkaessa väliseinätiimi valmistautuu huolellisesti tutustumalla ja työvaiheet suunnittelemalla. Kaikilla työnjohtajilla, asentajilla ja nokkamiehillä on omat vahvuutensa, ja kuhunkin hankkeeseen pyritään valitsemaan saumaton tiimi, joka siihen parhaiten soveltuu.

Digitalisaatio tulee tulevaisuudessa merkittävästi vaikuttamaan ja helpottamaan myös väliseinätiimin työskentelyä. Uudet työvälineet ja ohjelmat tulevat entisestään nopeuttamaan ja tehostamaan työtä, ja kun kaikki dokumentaatio löytyy yhdestä paikasta, hyötyvät siitä kaikki hankkeen osapuolet. Ihmisten tärkeys ja osaaminen eivät kuitenkaan menetä merkitystään.

”Meidän tiimissä parasta on avoimuus ja erittäin kova kokemus. Me luotamme toisiimme ja tiedämme, että homma tulee tehdyksi – jokainen ymmärtää oman vastuunsa ja oman osa-alueensa merkityksen. Rautaisia ammattilaisia koko tiimi.”

Näin Saku kuvailee väliseinätiimiä. Tiimiläisten kesken tavataan toimistolla säännöllisesti, ja siinä vaihdetaan niin työmaan uutiset kuin oman arjenkin kuulumiset. Läheiset välit ja työkaverin tunteminen edesauttavat hyvää yhteistyötä ja tekevät työpäivistä mielekkäitä. Ammattitaito näkyy asiakkaalle ratkaisukeskeisyytenä ja tavoitteena pyrkiä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Projektit tuppaavat menemään ajallaan maaliin ja kustannusarviot pitävät, eikä sitä voi joka yrityksestä tänä päivänä sanoa.