Vahva osaaminen, vahvat verkostot – Inlook Sisustus vastaa pääurakoinnin ja projektinjohtourakoinnin tarpeisiin

8.5.2024

Suomalainen perheyhtiö Inlook tunnetaan sisärakentamisen mestarina, ja oikeasta mestarista on moneksi. Inlook-konsernin tytäryhtiöllä Inlook Sisustus Oy:llä on pitkän linjan kokemus erilaisista hankkeista, ja laadukkaan tekemisen keskiössä on erikoiskohteiden saneeraus- ja korjausrakentaminen.  

Nimestään huolimatta Inlook Sisustus ei valitse verhoja tai auta huonekaluvalinnoissa – se keskittyy pääurakointiin ja projektinjohtourakointiin. Vuosien varrella kohteita ovat olleet esimerkiksi kauppakeskukset kuten Iso Omena ja Ideapark, erilaiset toimistotilat ja oppimisympäristöt, datakeskukset sekä historiallisesti arvokkaat kohteet. Inlook Sisustus on tehnyt paljon saneeraushankkeita yhteistyössä esimerkiksi Museoviraston ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Lisäksi Inlook Sisustus toimii eri yritysten, kuntien ja laitosten vuosihuoltosopimuskumppanina.  

 

Kiinteistökomppania Oy – pitkän linjan kumppanuudessa luottamus ratkaisee  

Kiinteistökomppania Oy:ssä työskentelevä Johan Renlund on vuosien varrella tehnyt useita projekteja Inlook Sisustuksen kanssa, sekä nykyisen yrityksensä kautta että CBRE Finland Oy:n projektipäällikkönä.  

”Inlook Sisustus on meille tuttu kumppani erilaisten liike- ja toimistotilojen peruskorjaushankkeista pääkaupunkiseudulla. Olemme toteuttaneet yhteistyössä mm. Normal-myymälän liiketilan Helsingin Kluuvin läheisyydessä sekä mittavat toimistotilat Pitäjänmäkeen. Minulle on arvokasta, että hankkeessa on kumppani, joka on sekä pätevä että tiukan paikan tullen joustava,” kertoo Renlund.  

Suuressa ja monialaisessa hankkeessa myös muuttujia on paljon, ja usein ne vaikuttavat hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin. Mitä monipuolisempaa osaaminen on, sitä varmemmin eri tilanteissa on pelisilmää asiakkaan kannalta parhaisiin ratkaisuihin. Lisäksi hyvällä alihankkijaverkostolla pystytään taklaamaan monenlaisia ongelmia.  

Renlund jatkaa: ”Inlook Sisustuksen kanssa yhteistyö toimii hyvin ja luottamus on kohdallaan. Mahdollisissa ongelmatilanteissa pohdimme yhdessä, miten toimitaan ja etsimme ratkaisun. He osaavat ajatella myös laatikon ulkopuolelta parasta lopputulosta tavoitellessaan. Mietitään ennen kuin toimitaan – siitä tunnistaa ammattitaidon. Kokemuksesta olen huomannut, että Inlook Sisustus ei edes lähde hankkeeseen mukaan, elleivät he tiedä varmasti, että saavat sen onnistuneesti hoidettua. Asioista sovitaan etukäteen ja heillä pidetään mikä luvataan.” 

  

Erikoiskohteissa kokemus punnitaan 

Inlook Sisustus perustettiin vuonna 2000 vastaamaan pääurakoinnin tarpeisiin, ja siitä asti yhtiötä on vetänyt Jari Mulari. Tällä hetkellä Inlook Sisustus työllistää yhdeksän toimihenkilöä ja useita asentajia, ja lisäksi alihankintana yhtiölle työskentelee runsaasti ammattilaisia esimerkiksi LVIS- ja purkutöissä. Kuten Inlookilla yleensä, myös Inlook Sisustuksen työsuhteet ovat alaan nähden poikkeuksellisen pitkiä niin asentaja- kuin toimihenkilöpuolellakin.  

”Siitähän se kertoo, että asioita tehdään oikein. Meillä työnkuvat ovat monipuolisia ja niihin on mahdollisuus vaikuttaa, mikä lisää viihtyvyyttä ja motivoi. Samanaikaisesti ammattitaito ja erityisosaaminen karttuvat pitkissä työsuhteissa, ja asiakkaan näkökulmasta se on yksi Inlookin valttikortteja markkinoilla – me tiedämme mitä teemme, tiukoissakin paikoissa”, toteaa Jari.  

Erikoiskohteet vaativat erikoisosaamista; Inlook Sisustuksen hankkeiden joukossa on vuosien varrella ollut lukuisia sisäilmaongelmista kärsiviä kohteita sekä Museoviraston suojelemia kohteita. Näihin kohteisiin myös vaatimukset tekijöille ovat tiukemmat; vaaditaan pätevyyksiä ja referenssejä vastaavista hankkeista.  

Helsingin vankila – peruskorjausta ja projektinhallintaa poikkeuksellisissa työolosuhteissa 

Helsingin vankilan apulaisjohtaja Tero Uuranmäki vastaa ensisijaisena työtehtävänään Sörnäisten kaupunginosassa sijaitsevan Senaatti-kiinteistöjen omistaman vankilan vankilaturvallisuudesta sekä kiinteistöistä. Vuoden 2015 jälkeen Inlook Sisustus on toteuttanut kohteessa yhteensä viisi mittavaa peruskorjaushanketta, joissa on saneerattu mm. selliosastoja, kirkko sekä kampusalue. Helsingin vankila 120 vuotta vanhoine rakennuksineen on Museoviraston suojelukohde, ja ollut myös koko peruskorjausurakan ajan vankilakäytössä. Inlook Sisustus vastasi hankkeissa sekä pääurakoinnista että projektinjohtourakoinnista.  

”Tilat uusittiin vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia esimerkiksi ilmanvaihdon ja turvatekniikan näkökulmasta. Erityisesti vankilaturvallisuus sekä vankilaelämän ja rakennushankkeen yhteensovittaminen toivat hankkeeseen haastetta. Inlook Sisustus on kuitenkin meille jo entuudestaan tuttu tekijä, ja tiesimme, että he ymmärtävät hankkeen erityisvaatimukset”, kuvailee Uuranmäki.  

Suuressa erikoiskohteessa kokonaisuuksien ymmärtäminen on tärkeää, ja käyttäjien toiveita ja tarpeita on kuunneltava herkällä korvalla. Hanke eteni tiiviissä yhteistyössä eri osapuolten kesken, ja tiedottaminen oli hankkeen onnistuneen läpiviennin näkökulmasta keskeistä. Vankilassa suoritettavat työt vaativat tekijöiltään myös Suojelupoliisin tekemät turvallisuusselvitykset, joista on huolehdittava myös alihankkijoiden osalta. Mitä pysyvämpi miehitys työmaalla on, sitä helpommin työ näin ollen sujuu. 

”Hankkeet pysyivät esimerkillisesti aikataulussa ja myös budjetissa. Tutut tekijät ja osaavat työnjohtajat takasivat luontevan ja sujuvan työskentelyn. Asiat pystyttiin aina sopimaan, ja meille jäi tunne, että meitä kuunneltiin ja tarpeemme ymmärrettiin”, summaa Uuranmäki.  

Joustavasti toimimalla aikataulut pitävät 

Inlook Sisustuksen pitkä kokemus erikoiskohteista hyödyttää asiakasta, ja hankkeen läpivienti onnistuu aikataulussaan kevyemmilläkin alkutiedoilla. Aikataulussa ja budjetissa pysymisestä Inlook Sisustus on saanut asiakkailtaan kiitosta, samoin hyvästä yhteydenpidosta ja työmaatoiminnasta.  

Osaamisellaan Inlook Sisustus tuo projektiin ratkaisukeskeisyyttä ja kykyä toimia haastavammissakin tilanteissa joustavasti. Lisäksi yhtiön resurssit ovat joustavat; koko Inlookin asentajakunta ja muiden osastojen erityisosaaminen sekä laaja alihankkijaverkosto palvelevat koko hankkeen ajan. Kun mukana ollaan jo suunnitteluvaiheessa, vältytään monilta viivästyksiltä matkan varrella.  

 

LS CancerDiag – toimistotiloista laboratorioksi 

Alkuvuodesta 2023 suomalainen terveysteknologiayhtiö LS CancerDiag oli haasteen edessä; he etsivät toimitiloja Helsingin alueelta, jotka soveltuisivat perinnöllisten syöpäsairauksien diagnostiikkaan erikoistuneen yrityksen laboratorio- ja toimistotarpeisiin. Kun oikeanlaisia tiloja ei tahtonut löytyä, he päättivät toteuttaa peruskorjausprojektin, jossa vanha toimistorakennus muokattiin tarpeiden mukaiseksi.  

“Saimme kuulla, että Inlook Sisustus on hoitanut moitteettomasti vastaavanlaisia hankkeita, ja heidän kokemuksensa ja referenssit sekä aktiivinen asenne projektin suunnitteluvaiheessa vakuuttivat meidät. Työn laadusta ja asioiden hoitamisesta ei ole kuin positiivista sanottavaa”, kertoo Niklas Lahti, LS CancerDiagin toimitusjohtaja.  

Inlook Sisustus hoiti hankkeen avaimet käteen -urakkasopimuksena, joka sisälsi rakennustekniset työt kuten purun, väliseinät, alakatot, kalusteet ja lukitukset, ja lisäksi LVI-sähkösuunnittelun ja itse LVIS-työt. Peruskorjausprojektin yksi suurimmista haasteista oli toteuttaa hanke mahdollisimman lyhyessä ajassa, kun entisten tilojen vuokrasopimus päättyi. Lisäksi rakennustekniset vaatimukset muutostöissä tuli huomioida tarkasti. Inlook Sisustus vastasi siitä, että oikeat tekijät olivat paikalla oikeaan aikaan, ja omien asentajien lisäksi työmaalla työskenteli alihankintana ammattilaisia mm. sähkö- ja IV-töissä.  

”Hanke meni hienosti ja eteni sujuvasti. Meillä oli alusta loppuun asti nimetty yhteyshenkilö ja tiivis yhteydenpito, mikä sujuvoitti projektia huomattavasti. Inlookin kanssa saimme luottaa hankkeen kokonaisuudessaan ammattilaisen käsiin, ja se kyllä kannatti,” toteaa Lahti.  

Uusi vetäjä muuttuvalle markkinalle 

Loppuvuodesta 2023 valtikka Inlook Sisustuksella siirtyi, kun yhtiön johtoon siirtyi Jarin poika Santeri Mulari, joka on hänkin jo toiminut Sisustuksen töissä useita vuosia, aina vuodesta 2004 asti.  

”Ydintoimintamme ei tule muuttumaan tulevaisuudessakaan. Digitaalisuus tulee varmasti olemaan vahvasti mukana toiminnassamme, mikä vaikuttaa hankkeiden tehokkuuteen ja helpottaa osapuolten välistä työskentelyä. Näen, että projektinjohtourakoinnin kasvattaminen on meille oikea tapa kasvaa tulevaisuudessa. Kasvumme edellytyksiä ovat lisäksi joustavuus, uusasiakashankinta sekä pitkäaikaisten asiakassuhteiden säilyttäminen ja ylläpito,” kertoo Santeri.   

Kilpailutilanne on urakoiden osalta kiristynyt, ja uudisrakennuspuolelta on tullut uusia tekijöitä korjauspuolelle. Tämä asettaa hintapainetta toimijoille, ja lisäksi hankkeissa säästöjä yritetään saada kautta toimitusketjun. Myös vastuullisuuden ja ympäristöarvojen korostuminen vaikuttaa kenttään ja on jo osana urakkaohjelmia. Vastuullisuusselvitykset sekä kierrätysaste huomioidaan jo tekijää valittaessa, ja näihin Inlook Sisustus on jo vuosia panostanut; vastuullisuus on yhtiössä tapa toimia.  

Miten alan konkari neuvoo juuri puikkoihin astunutta? Jari ei mieti kauaa: ”Pitää olla pitkäjänteisyyttä, asiat eivät tapahdu hetkessä. Luottamuksen saavuttaminen ja ylläpito asiakkaisiin ja omiin työntekijöihin on ihan kaiken ydin.”  

 

Tutustu kohteisiimme:
Helvan kampus
KOY, takomotie 1-3 
Pfizer
KOY, keskuskatu 7